Du kan även uppskatta
Läs mer

Sjukanmälan

Logga in och anmäl på Meitners plattform. Anmäl varje dag som eleven är frånvarande. Från och med läsåret…
Läs mer

Värdegrund

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet…