Angående prao för år sju

Med anledningen av spridningen av Coronaviruset följer vi på Jönsbergska händelseutvecklingen noga.

Myndigheterna meddelar just nu att rekommendationerna främst handlar om att minimera sociala kontakter i framförallt nya konstellationer av människor, i syfte att minimera smittspridning och särskilt skydda riskgrupper.

Vi vill därför uppmana vårdnadshavare i år 7 inför kommande praodagar, att värdera hur dessa rekommendationer förhåller sig till ert barns praoplats.

Om ni bedömer att PRAO:n medför en ökad risk för smittspridning enligt ovan, eller om ni gör bedömningen tillsammans med PRAO-platsen att bristen på arbete är uppenbar, ger vi er vårdnadshavare möjligheten att själva välja huruvida ert barn fullföljer sin PRAO eller stannar hemma för studier alternativt vistas i skolan under torsdag och fredag. Vid valet att avstå PRAO:n vill vi att ni meddelar era handledare ert ställningstagande.

Vi vill vara tydliga med att detta beslut är det som gäller just nu och kan komma att ändras.

I skrivande stund meddelade exempelvis regeringen att all utbildning från gymnasieålder och uppåt från och med imorgon ska bedrivas på distans.

Fler restriktioner för skolan kommer sannolikt framöver och kan säkert med kort varsel påverka såväl expertisens, myndigheternas och därmed vår syn på praoperioden.

Om grundskolan fortfarande är öppen och nya direktiv inte presenteras gäller däremot dagens besked ang PRAO:n i frågan.

Hör gärna av er om ni har frågor, funderingar, information eller synpunkter!

Tack för er förståelse och ett fortsatt gott samarbete!
Patrik Jönsson, rektor

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Vecka 50 år 7

Hej alla elever och föräldrar! Nästa vecka är sista veckan innan julledigheten. På måndagen avslutas temaveckan. Under tisdagen…
Läs mer

Vecka 7 – år 7

Hej alla elever och föräldrar! I veckan har eleverna genomfört vår årliga handbollsturnering. Det bjöds på stor underhållning…