Antagning till Jönsbergska

Hur söker jag till Jönsbergska Idrottsskolan? Läs vidare.

Ladda ner ansökan genom att klicka nedan:

Antagning till årskurs fyra

Antagning sker årligen med 56 platser i år fyra. Sökande elever kallas, under november (det läsår eleven går i år tre), till besök på Jönsbergska Idrottsskolan. Syftet med besöket är att eleven ska bli införstådd med vad hon/han har sökt för skola och att det eventuellt kommande skolbytet, efter detta möte fortfarande ska kännas rätt. Under besöket genomför eleven också ett färdighetsprov som ligger till grund för antagning.

Ladda ner ansökan genom att klicka nedan:

Färdighetsprov

Skolan tillämpar sedan 1 april år 2013 färdighetsprov för antagning (vilket ersätter de tidigare antagningsreglerna syskonförtur och ansökningsdatum). Färdighetsprovet som är sanktionerat av Skolinspektionen prövar 21 olika motoriska förmågor. Den totala bedömningen ligger till grund för antagning. De sökande eleverna kallas samtidigt tillsammans med sina föräldrar till ett informationsmöte, innan slutlig antagning inför år fyra kommande hösttermin meddelas.

Ansökan till övriga klasser

Antagning till senare årskurser än år fyra sker bara om vakanser uppstår, vilket är ytterst sällan. Då krävs att färdighetsprov har genomförts vid något utav provtillfällena (varje år i november). Om ansökan skickas in senare än till provtillfället i år tre kallas ni till nästkommande provtillfälle för färdighetstest efter det att er ansökan har registrerats.

Ladda ner ansökan genom att klicka nedan:

Skriv ut ansökan och när du har fyllt i den skicka den till:

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping
Sprängstensgatan 1
60379 Norrköping

Sista ansökningsdag för kallelse till färdighetsprov är sista vardagen i oktober varje år. Färdighetsproven genomförs vecka 46 varje år. Vid försenad ansökan genomförs färdighetsprov kommande år.

  • Sista ansökningsdag år 2022 år fredag 28 oktober.
  • Sista ansökningsdag år 2023 år fredag 27 oktober.
  • Sista ansökningsdag år 2024 år fredag 25 oktober.
1 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Ledighet

Vad gäller för eventuella ledigheter? Hur gör jag för att ansöka om ledighet? Hur prövas ärendet? Läs vidare.…