Antagning till Jönsbergska

Hur söker jag till Jönsbergska Idrottsskolan? Läs vidare.

Antagning till årskurs fyra

Antagning sker årligen med 56 platser i år fyra. Sökande elever kallas, under november (det läsår eleven går i år tre), till besök på Jönsbergska Idrottsskolan. Syftet med besöket är att eleven ska bli införstådd med vad hon/han har sökt för skola och att det eventuellt kommande skolbytet, efter detta möte fortfarande ska kännas rätt. Under besöket genomför eleven också ett färdighetsprov som ligger till grund för antagning.

Färdighetsprov

Skolan tillämpar sedan 1 april år 2013 färdighetsprov för antagning (vilket ersätter de tidigare antagningsreglerna syskonförtur och ansökningsdatum). Färdighetsprovet som är sanktionerat av Skolinspektionen prövar 21 olika motoriska förmågor. Den totala bedömningen ligger till grund för antagning. De sökande eleverna kallas samtidigt tillsammans med sina föräldrar till ett informationsmöte, innan slutlig antagning inför år fyra kommande hösttermin meddelas.

Ansökan till övriga klasser

Antagning till senare årskurser än år fyra sker bara om vakanser uppstår, vilket är ytterst sällan. Då krävs att färdighetsprov har genomförts vid något utav provtillfällena (varje år i november). Om ansökan skickas in senare än till provtillfället i år tre kallas ni till nästkommande provtillfälle för färdighetstest efter det att er ansökan har registrerats.

Ansökan

Om du enligt tidigare instruktioner har ansökt via brev finns din ansökan registrerad hos oss, dvs du behöver inte ansöka på nytt. Du ansöker numera genom vår digitala plattform Meitner. Då denna plattform är under uppbyggnad och används av andra aktörer, vill vi göra er uppmärksamma på att språkvalet som sker inför år 6 på Jönsbergska Idrottsskolan i dagsläget inkluderar språken Spanska, Tyska, Engelska och Svenska. Språkvalet på Jönsbergska Idrottsskolan sker först efter en prova- på period under vårterminen i år 5. Dvs ni kan bortse från frågan om språkval om ni får en sådan fråga vid ifyllnaden av ansökningsformuläret. Upplysningsvis finns heller inget fritidshem för skolans elever, vilken fråga ni också kan bortse ifrån vid ifyllnad av formuläret.

Gå vidare till ansökan genom att klicka på nedan länk:

Ansökningsformulär

Sista ansökningsdag för kallelse till färdighetsprov är sista vardagen i oktober varje år. Färdighetsproven genomförs under vecka 46. Kallelse till proven skickas ut då ansökningstiden har gått ut. Vid försenad ansökan genomförs färdighetsprov kommande år.

  • Sista ansökningsdag år 2023 är tisdag 31 oktober.
  • Sista ansökningsdag år 2024 är torsdag 31 oktober.
  • Sista ansökningsdag år 2025 är fredag 31 oktober.
1 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Ledighet

Vad gäller för eventuella ledigheter? Hur gör jag för att ansöka om ledighet? Hur prövas ärendet? Läs vidare.…