Läs mer

Vecka 38 år 5

Hej elever och föräldrar!  Orientering   Fredag 1 oktober är det dags för den årliga orienteringsdagen i Vrinneviskogen. År 4-5 springer på…
Läs mer

Vecka 37 år 5

Hej elever och föräldrar!  I onsdags sprang våra elever Skoljoggen och vi handledare är väldigt stolta över hur eleverna i…
Läs mer

Vecka 36 år 5

Hej elever och föräldrar!  Föräldramöte  Föräldramötet för åk.5 kommer denna termin läggas ut på Teams/ skickas ut via mail som föregående termin genom…
Läs mer

Vecka 35 år 5

Hej elever och föräldrar!  Nästa vecka är det dags för elevernas skolfoto. Klass 5B börjar ta foto på torsdag kl.10.25-11.15 och därefter 5A kl.12.40-13.30 samma dag. Fotot tas nere…
Läs mer

Vecka 33 år 5

Hej elever och föräldrar!  Nu har skolan äntligen börjat igen och denna vecka har fokus legat på att stärka gruppen,…