Läs mer

Ledighet

Vad gäller för eventuella ledigheter? Hur gör jag för att ansöka om ledighet? Hur prövas ärendet? Läs vidare.…
Läs mer

Arbetssätt

Skolans arbetssätt är individrelaterat och kunskapssökande. Detta innebär att vi vill bemöta varje elev utifrån sin utvecklingsnivå och…
Läs mer

Läsning

Jönsbergska Idrottsskolan tycker att läsning är ett mycket viktigt redskap i skolan men även utanför skolan och när…
Läs mer

Åtgärdsplan

Hur arbetar Jönsbergska vid särskilda händelser? Det kan till exempel handla om konflikthantering eller motsvarande händelser i skolans…
Läs mer

Värdegrund

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet…