Sök till Jönsbergska

Incident i Vrinneviskogen

Med anledning av dagens händelse i Vrinneviskogen skriver vi dessa rader i syfte att tydliggöra det inträffade.

Under fredagen den 29/9 hade eleverna i år fyra till sju på skolan orienteringsfriluftsdag i Vrinneviskogen. Parallellt med Jönsbergskas friluftsdag hade också Erlaskolan orienteringslektion i skogen. Strax efter Jönsbergskas första start klockan 08.30 påträffade några av skolans elever polis, ambulans och brandmän i skogen. Beroende på var i skogen eleverna befann sig fick de då besked om att vända om tillbaka till starten. Skälet till att skogen strax intill Hagebybacken hade spärrats av berodde på att en person som begått självmord genom hängning hade påträffats av elever från Erlaskolan. Efter att myndigheterna hade säkrat platsen och gjort bedömningen att skogen återigen gick att bruka som vanligt återupptogs orienteringen.

De elever som kände obehag av det inträffade tilläts orientera i grupp eller stod över dagens aktivitet. Skolan har efter det inträffade kartlagt vilka elever som påverkades direkt av händelsen, stöd har satts in och direkta föräldrakontakter där skolans personal har bedömt det som nödvändigt har tagits.

Eleverna som främst drabbats går i klass 6A och dagens bastid har använts till att fånga upp elevernas tankar och funderingar efter incidenten. Skolan ser givetvis olyckligt på det inträffade samtidigt som vi vill poängtera att händelseförloppet gick efter omständigheterna lugnt och stilla till och efter myndigheternas rekommendationer.

Vi råder er till att möta era barn med information och prata om det som har inträffat under helgen i lärande och lugnade syfte. Hör gärna av er till oss om ni undrar över något eller om det är något som ni bedömer att vi bör känna till. Vi tackar för ett gott samarbete och önskar er en trevlig helg!

Med vänlig hälsning Patrik Jönsson, rektor

Senast ändrad 2017-09-29
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Relaterade artiklar (efter tagg)

Per Blomberg