Sök till Jönsbergska

Skoljoggen 18 september 2019

Skoljoggen 2019 onsdagen den 18 september

Varje år arrangerar Svenska Skolidottsförbundet Skoljoggen, ett motionslopp för alla Sveriges skolor. Syftet är självklart aktiviteter för eleverna, men också att samla in pengar till olika organisationer och fonder. I år går insamlingen till Clowner utan gränsers satsning ”PLAY FOR PEACE - HJÄLP BARN I KRIG TILLBAKA TILL LEKEN” och loppet genomförs för 37:e året i rad. ”Springslanten” är frivillig, har inget fast pris och samlas in kontant vid starten. Det går också att betala in springslanten på bg 901-1263 eller via swish 123 901 1263: Mottagare: Skoljoggen och Avsändare: Jönsbergska Idrottsskolan.

Elever och personal på Jönsbergska Idrottsskolan springer en ca 6 km snitslad bana i Vrinneviskogen efter uppvärmning tillsammans med skolans dansgrupp (representanterna samlas ombytta klockan 07.30 i skolans entré). Efter halva sträckan passerar eleverna en vätskekontroll. Start och målgång sker näst intill skolans entré. Föräldrar som har möjlighet att medverka under denna dag är naturligtvis hjärtligt välkomna att deltaga.

Skoldagen börjar vid nedanstående samlingstid för respektive årskurs.

Samlingstiden som anges nedan avser avprickning på konstgräsplan. Kom ombytt och klar. Efter uppvärmning sker start utanför ingången till idrottshallarna.

Starttider för alla årskurser:

År 4 samling klockan 08.45, start klockan 09.00.
År 5 samling klockan 09.00, start klockan 09.15.
År 6 samling klockan 09.15, start klockan 09.30.
År 7 samling klockan 09.30, start klockan 09.45.
År 8 samling klockan 09.45, start klockan 10.00.
År 9 samling klockan 10.00, start klockan 10.15.

Om någon elev av någon anledning inte kan springa p.g.a. skada, sjukdom eller liknande lunkar eller går man runt banan.

Pris delas ut till de två främsta pojkarna och de två främsta flickorna i varje årskurs.

Dusch och omklädning sker i våra omklädningsrum efter avslutat lopp. Lås in era kläder i era elevskåp under pågående lopp d.v.s. lämna inte kvar ombyte i omklädningsrummen. Skåpsnycklarna samlas in vid start och återfås efter målgång. Skollunch serveras som vanligt och efter lunch läser eleverna enligt ordinarie schema (fr.o.m klockan 11.50). Fysisk aktivitet på idrotten utgår dock på eftermiddagen.

Senast ändrad 2019-09-03
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Per Blomberg