Sök till Jönsbergska

Orientering

Orientering år 4-7

Fredagen den 28 september är det dags för den årliga orienteringsdagen. Start och mål är vid Tjalvegården uppe i Vrinneviskogen. År 4-5 springer en poängorientering med 12 kontroller runt 2,5 km-slingan och år 6-7 har 25 kontroller belägna runt 5 km-slingan. Alla elever/par får en egen starttid. Startlistor sätts upp på anslagstavlan i cafét under nästa vecka. Eleverna har inga lektioner innan orienteringen utan förväntas byta om, lämna sin väska i skåpet och jogga upp till Tjalvegården i god tid innan sin starttid. Lektionerna återupptas efter dusch och lunch.

Idrottslärarna på skolan ansvarar för start och mål. Utöver dessa kommer det finnas övrig personal som rör sig runt i skogen. Maxtid att springa är 100 minuter. Ta med klocka!

Här är startlistorna (klicka på respektive länk):
- År 4,5 och 7 (delar av år fem)
- År 5 och 6

Orientering år 8-9

Fredagen den 5 oktober är det dags för den årliga orienteringsdagen. Start och mål är vid Lillsjöstugan i Jursla. Det är en poängorientering med 25 kontroller. Alla elever/par får en egen starttid. Startlistor sätts upp på anslagstavlan i cafét under nästa vecka. Eleverna transporterar sig själva ut till Lillsjön och förväntas vara på plats minst 15 minuter innan sin starttid. All ordinarie undervisning utgår den här dagen och eleverna får sluta direkt efter sitt lopp. Maxtid att springa är 100 minuter. Ta med klocka!

Här är startlistorna (klicka på respektive länk): 
- År 8 och 9

Vi hoppas på en rolig dag i skogen!

Senast ändrad 2018-09-21
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Per Blomberg