Sök till Jönsbergska

Skoljoggen 13 september

Varje år arrangerar Svenska Skolidottsförbundet Skoljoggen, ett motionslopp för alla Sveriges skolor. Syftet är självklart aktiviteter för eleverna, men också att samla in pengar till olika organisationer och fonder. I år går insamlingen till Clowner utan gränsers satsning ”Barn på flykt från Syrien” och loppet genomförs för 35:e året i rad. ”Springslanten” är frivillig, har inget fast pris och samlas in kontant vid starten. Det går också att betala in springslanten på pg 901126-3, bg 901-1263 eller via swish 123 901 1263: Mottagare: Skoljoggen och Avsändare: Jönsbergska Idrottsskolan.

Elever och personal på Jönsbergska Idrottsskolan springer en cirka sex kilometer snitslad bana i Vrinneviskogen efter uppvärmning tillsammans med skolans nystartade dansgrupp (representanterna samlas ombytta klockan 07.30 i skolans entré). Efter halva sträckan passerar eleverna en vätskekontroll. Start och målgång sker näst intill skolans entré. Föräldrar som har möjlighet att medverka under denna dag är naturligtvis hjärtligt välkomna att deltaga. Följande samlings-, avpricknings- och starttider för skoldagen gäller (d.v.s. skoldagen börjar vid nedanstående samlingstid för respektive årskurs):

BAS- grupp             Samlingstid (avprickning på konstgräsplan)                      Starttid:

År 4                          08.45                                                                                         09.00

År 5                          09.00                                                                                         09.15            

År 6                          09.15                                                                                         09.30            

År 7                          09.30                                                                                         09:45

År 8                          09.45                                                                                         10.00

År 9                          10.00                                                                                         10.15


Om någon elev av någon anledning inte kan springa p.g.a. skada, sjukdom eller liknande lunkar eller går man runt banan.

Pris delas ut till de två främsta pojkarna och de två främsta flickorna i varje årskurs. 

Dusch och omklädning sker i våra omklädningsrum efter avslutat lopp. Lås in era kläder i era elevskåp under pågående lopp d.v.s. lämna inte kvar ombyte i omklädningsrummen. Skåpsnycklarna samlas in vid start och återfås efter målgång. Skollunch serveras som vanligt och efter lunch läser eleverna enligt ordinarie schema (år 4 och 5 from klockan 11.00, år 6 och 7 fr.o.m klockan 11.30, år 8 och 9 fr.o.m. klockan 12.00). Fysisk aktivitet på idrotten utgår dock på eftermiddagen.

Senast ändrad 2017-09-05
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Per Blomberg