Sök till Jönsbergska

Resultat Skoljoggen 170913

Under veckan genomfördes Skoljoggen med många fina prestationer och svettiga elever. 6A blev den basgrupp på skolan som tillsammans presterade bäst. För andra året i rad levererade basgruppen skolans bästa genomsnittstid genom tiderna (denna gång 33 min och 21 sekunder) på den ca 6,5km långa slingan som sträcker sig runt Vrinneviskogen. Bra jobbat!

Den kontanta springslanten som samlades in vid starten uppgick till 620 kr (dvs swish och överföringar ej medräknade), vilken i år skänks till Clowner utan gränser! Tack för alla deltagares stöd, engagemang och en härlig dag tillsammans!

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Per Blomberg