Sök till Jönsbergska

Schema temavecka vecka 13

Under vecka 13 är det temavecka. Temat är entreprenörskap.

Eleverna kommer att arbeta i fadderslingorna med projektet entreprenörskap. 

Vad är entreprenörskap? Det handlar om att vara kreativ, aktiv och förverkliga sina idéer. Det handlar inte bara om att bli framgångsrik i affärer. Det är så mycket mer!

Eleverna kommer att få utveckla sin kreativa förmåga i arbetet med att skapa en produkt eller en tjänst. 

Veckan avslutas med en minimässa där eleverna får ställa ut sitt projekt och berätta för besökarna om processen och produkten.

Se bifogat detaljschema för information när respektive årskurs har arbete i fadderslingorna, idrott med mera. Ladda ner schemat här.

 

 

Schema temavecka vecka 42

Vecka 42 är det dags för läsårets första temavecka - IT/media.

Temaveckorna är schemabrytande. Det innebär att all ordinarie undervisning utgår. Under temaveckan är undervisningstiden mellan klockan 08.30 - 14.30.

Schemat för alla klasser finns i bifogad fil. 

 

Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg