Sök till Jönsbergska

Träningskläder 2018

Under de första skolveckorna pågår utprovning av årets träningsprodukter.

Eleverna provar ut storlekar vid tillfälle. Om vårdnadshavare vill komma och prova tillsammans med sina barn kan även detta ske under skoldagen efter kontakt med handledare. Beställningstalongen får eleverna med sig hem i samband med utprovningen, alternativt kan en tom talong skrivas ut från hemsidan.

Beställningstalongen ska lämnas in senast nästa fredag 7/9. Produkter och priser se länkar nedan.

Bilder på träningskläder (klicka här)

Ladda ner en otryckt beställningstalong (klicka här)

Träningskläder 2016

Under de första skolveckorna pågår utprovning av årets träningsprodukter.

Eleverna provar ut storlekar under skoldagarna. Om vårdnadshavare vill komma och prova tillsammans med sina barn kan även detta ske under skoldagen vid önskemål.

Beställningstalongen får eleverna med sig hem i samband med utprovningen, alternativt kan en tom talong skrivas ut från hemsidan (se nedan). Beställningstalongen ska lämnas in senast nästa fredag 2/9.

I bifogade filer finns bilder och otryckt beställningstalong.

Utlämning av träningskläder

Nu har träningskläderna kommit! Under fredagens bastid (16/11) lämnar skolan ut en bekräftelse på varje elevs beställning. På bekräftelsen står vad varje elev och vårdnadshavare har beställt och hur mycket som ska betalas.

Betalningen med Swish ska vara registrerad senast fredagen den 23/11. Numret till Swish är 1235200787. Medtag bekräftelsekvitto för Swishbetalningen till utlämningsdagen!

Det går även bra med kontant betalning. Lägg då pengarna i ett kuvert och märk kuvertet med namn samt basgrupp! Kuvertet lämnas vid utlämningstillfället.

Utlämningen sker onsdagen den 28/11 vid receptionsdisken i eleventrén. Tiderna för utlämningen är: klockan 07.30 - 09.00 samt klockan 13.30 - 15.00.

Med fördel hämtar du ut dina träningskläder direkt vid ankomst till skolan, för att inte tappa bort ditt kuvert med pengar om du har med dig ett sådant. OBS! Ta under inga som helst omständigheter med kontanter ner till idrotten under dagen!

Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg