Uppdaterad information 8 maj: Coronaviruset

Med anledningen av spridningen av Coronaviruset följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska.

Sedan tidigare har regeringen beslutat om nedstängning av Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Dessa verksamheter bedriver på obestämd tid fjärr- eller distansundervisning. Än så länge finns inget beslut om nedstängning av grundskolor och förskolor.

Riksdagen har däremot beslutat om en ny lag som innebär att det är möjligt för regeringen att besluta om nedstängning av Sveriges förskolor och grundskolor. Den nya lagstiftningen innebär också att elever till vårdnadshavare med samhällsbärande funktioner, även under ev nedstängning, ska ha rätt till skolundervisning. Om nedstängning av förskolor och grundskolor blir aktuellt kommer mer information om hur individer med ev samhällsbärande funktioner och dess barns omsorg ska hanteras.

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att:
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan
• Stanna hemma om vi är sjuka
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa!

• Minimera onödiga sociala kontakter.

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

– Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa.

– Du är välkommen tillbaka till skolan efter att du har varit symtomfri i två dagar.

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer:

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid.

• Skrivit ut och satt upp affischer om handtvätt.

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar.

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar.

• All rastverksamhet som pågår över 10 minuter bedrivs utomhus för alla årskurser.

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv.

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning.

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning.

Vi är medvetna om att situationen kräver en enorm flexibilitet men vill uppmana till lugn och tålamod. Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag och vårtermin som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa.

Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den stundande situationen. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars var frånvaron som högst uppemot 15% under någon veckas tid, för att sedan sjunka och efter påsklovet har vi i stort sett haft normala frånvaronivåer, vilket tyder på att vi tillsammans är duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer.

I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten är svår och kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier.  

PRAO- dagarna för år 5 (mån 27/4 – tis 28/4), år 6 (mån 11/5 – tis 12/5) och år 4 (mån 18/5 – tis 19/5)  

Myndigheternas rekommendationerna handlar om att minimera sociala kontakter i framförallt nya konstellationer av människor, i syfte att minimera smittspridning och särskilt skydda riskgrupper.

Vi vill därför uppmana vårdnadshavare i år 4, 5 och 6 inför kommande PRAO-dagar, att värdera hur dessa rekommendationer förhåller sig till ert barns PRAO-plats.

Om ni bedömer att PRAO:n medför en ökad risk för smittspridning enligt ovan, eller om ni gör bedömningen tillsammans med PRAO-platsen att bristen på arbete är uppenbar, ger vi er vårdnadshavare möjligheten att själva välja huruvida ert barn fullföljer sin PRAO eller inte. Vid valet att avstå PRAO:n bedrivs undervisning enligt ordinarie schema på skolan. Vi vill att ni meddelar era handledare om huruvida ni utför er PRAO eller deltar i ordinarie undervisning.

Elevbesök för blivande år 4

Inställt. Istället erbjuds möjligheten att besöka skolan torsdagen den 13 augusti. Besöket är helt frivilligt och syftar till att välkomna de elever som känner att de vill göra ytterligare ett besök på skolan, för att känna sig trygga inför uppropet och skolstarten, måndagen den 17 augusti.

Friidrottsdag på Norrköpings friidrottsarena onsdag 20/5, volleybolldag måndag 8/6 samt fotbollsdag på Suezarena tisdag 9/6

Vi planerar i dagsläget att genomföra friluftsdagarna med restriktioner för gruppstorlekar samt anvisade platser för årskursernas luncher och raster för att minimera att eleverna blandas över årsgrupperna i så stor utsträckning som möjligt. Ytor kommer avgränsas med hjälp av avspärrningsband. Ombyte och dusch sker hemma. Mer information kommer via idrottslärare och  handledare i veckobrev eller på hemsidan.

Lärarmiddag för år 9 måndag 8/6

Inställd och ersätts av avslutningslunch efter niornas avslutningsceremoni onsdagen den 10/6. (Om restriktionerna förändras hoppas vi kunna genomföra middagen som vanligt).

Skolavslutning onsdagen den 10/6

Skolavslutningen kommer i år ersättas av en avslutningsceremoni. År 9 kommer att livestreama samt spela in ett avslutningsprogram med innehåll likt vår sedvanliga skolavslutning med musik, betygsutdelning och stipendieutdelningar. Livestreamingen startar kl 10.00. Det betyder att elever från övriga årskurser, vårdnadshavare, släkt och vänner kan ta del av programmet hemifrån genom att följa streamingen live alternativt se den inspelade versionen (som ni kommer kunna nå via vår hemsida) senare. Efter avslutningsceremonin arrangeras en avslutningslunch för lärare och elever i år 9. Lunchen ersätter årets lärarmiddag. (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna genomföra skolavslutningen enligt ordinarie upplägg).

Avslutningsfika för år 9 med familj och släkt

Inställt. Vår traditionsenliga avslutningsfilm kommer däremot distribueras till alla elever i år 9 i samband med avslutningen, vilket möjliggör att ni kan titta tillsammans med familjen hemma när det passar. (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna erbjuda någon form av avslutningsfika).

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för er ödmjukhet och det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter!

Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se

0 Shares:
Du kan även uppskatta