IT-struktur Jönsbergska

Mejl, OneDrive och officeprogrammen

Skolan har en egen portal i Office365. Där finns en personlig mejl som är enligt fornamn.efternamn@jonsbergska.se. När eleven börjar på skolan får hon eller han sina inloggningsuppgifter. 

I Office365 finns även OneDrive. OneDrive innehåller smidiga funktioner för att kunna dela filer mellan elever och elever samt mellan elever och lärare. Vidare finns det onlineversioner av Word, Excel och Powerpoint som står eleverna fritt att använda. Det behövs alltså inga installerade Officeprogram för att kunna använda dessa funktioner. 

Du kan logga in direkt på mejlen här.

Hemsidan

På hemsidan www.jonsbergska.se samlas viktig information. Där presenteras även aktuella nyheter tillsammans med information om skolan.

Det finns ett provschema för varje årskurs under menyfliken provschema. Målsättningen är att alla prov och större inlämningsuppgifter ska läggas ut där för varje årskurs.
Varje vecka läggs ett veckobrev ut för varje årskurs. Veckobreven innehåller information om läxor, kommande aktiviteter och annat som rör respektive årskurs. Du hittar veckobreven under veckobrev i menyn.

Meitner (ny plattform från och med augusti 2022)

Meitner är ett system som innehåller närvarohantering, pedagogiska planer, individuella utvecklingsplaner, bedömning, betyg mm. Systemet används för att underlätta och synliggöra bedömningen av elevernas kunskaper enligt gällande kriterier. Du hittar Meitner under adressen www.meitner.se. 
 

Kom ihåg att du är unik. Precis som alla andra.

Margret Mead

Utbildning

Varje läsår utbildas alla elever i år 4-9 i att använda skolans datasystem under den första temaveckan. Den inträffar oftast i september varje år. Övriga frågor om IT-strukturen kan i första hand besvaras av respektive handledare och i andra hand av IT-ansvarig (Patrik Andersson.

Bild från uppropet i augusti år 2019
0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Aktuell matsedel

Vad blir det för mat under kommande vecka? Numera hittar du vår matsedel i plattformen Meitner. Klicka på…
Läs mer

Sjukanmälan

Logga in och anmäl på Meitners plattform. Anmäl varje dag som eleven är frånvarande. Från och med läsåret…