Läsning

Jönsbergska Idrottsskolan tycker att läsning är ett mycket viktigt redskap i skolan men även utanför skolan och när man lämnar skolan för att bli vuxen. Av denna anledning kommer vi därför satsa extra mycket på läsning. Vi vill vi öka lusten för läsning, hjälpa eleverna till en bättre läsförståelse samt att de ska få njuta av olika författare och deras verk. Tillsammans med eleverna vill vi således bygga upp en god läskultur på skolan.

”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och förståelse för omvärlden.”

Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Edita, 2011.

Konkreta punkter i satsningen på läsning

– Utöka utbudet av litteratur i vårt skolbibliotek. 
– Lästid utöver ordinarie undervisning två gånger i veckan 20 minuter per tillfälle i årskurserna 4-9. 
– Extra läsning under en av våra temaveckor. 
– Svensklärarna kommer jobba med boktips för att stimulera elevernas läsning. 
– Arbeta med materialet ”En läsande klass” i årskurserna 4-6.

0 Shares:
Du kan även uppskatta