Likabehandlingsplan (elevversion)

Elevversion av likabehandlingsplanen.

På skolan löser vi vardagliga konflikter direkt, tillsammans med de vuxna och elever som är inblandade och finns närmast eleverna. 

Det är förbjudet att behandla någon illa eller annorlunda på grund av:

 • Kön
 • Vart ifrån någon kommer
 • Vilken religion eller trosuppfattning någon har
 • Sexuell läggning
 • Om någon har ett handikapp
 • Hur någon ser ut eller klär sig
 • Ålder
 • Det är även förbjudet att utföra eller säga kränkande handlingar mot någon annan.

Det kan exempelvis bestå av: 

 • Psykosociala (t.ex. utestänga, grimaser, frysa ut någon eller ryktesspridning)
 • Verbala (t.ex. trakassera någon genom hot, hån eller nedsättande kommentarer t.ex. att bli kallad hora, bög)
 • Utsätta någon för sexuella trakasserier (t.ex. att någon känner sig illa till mods av någon annans kommentarer eller beröring av din kropp)
 • Fysiska (t.ex. knuffa, sparka, slå, nypa, sabotera, hålla fast, stänga in någon mot dennes vilja)
 • Texter och bilder (t.ex. via klotter, teckningar, brev, e-post, lappar, sms och sociala medier)

Det är elevens egen känsla om han/hon känner sig illa behandlad eller kränkt som avgör att skolan ska utreda. Skolan utreder alltid när någon blivit kränkt, därefter beslutar skolan om åtgärder.

Om någon har blivit kränkt: 

 • Berätta för personal, kompisgruppen, föräldrar 
 • Personal/kompisgruppen/föräldrar/annan vuxen tar kontakt med skolans trygghetsgrupp som består av rektor, personal, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och kurator. 
 • Trygghetsgruppen: samlar in fakta, samtalar med elever, vårdnadshavare, eventuellt socialtjänst, polis m.m. 

Åtgärder som Trygghetsgruppen kan besluta för den som kränkt någon, om inte kränkningarna upphör:

 • Gemensamt möte tillsammans med elever och vårdnadshavare, ev åtgärdsprogram upprättas 
 • Vårdnadshavarna får vara med i skolan 
 • Tillfällig omplacering 
 • Enskilda lektioner 
 • Rast på annan tid än enligt schema 
 • Skriftlig varning 
 • Avstängning 
 • Tillfällig placering på annan skolenhet 
 • Om kränkningarna inte upphör kan det till slut leda till att den som utsatt någon uppmanas byta skola 
0 Shares:
Du kan även uppskatta