Sök till Jönsbergska

Olycksfallsförsäkring

Norrköpings kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta från och med 2014-01-01. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada…

Mejl, OneDrive och Nova

Jönsbergska Idrottsskolans IT-struktur ser ut på följande sätt: Hemsida (www.jonsbergska.se) Nova 2.0 (närvarosystem och individuella utvecklingsplaner) Mejl (går…

Skolans grundidé

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping vill medverka till att barn och ungdomar får kunskap om hälsa och lär sig…

Åtgärdsplan

Direkt när konflikten inträffar gör jag allt för att lösa den på plats, en bra början är att…

Uppföljning och betyg

Skolan genomför nationella prov i slutet av sjätte och nionde skolåret. Dessutom genomförs olika prov i olika ämnen…

Målsättning

Skolan följer läroplanen och de nationella kursplanerna i samtliga ämnen. I ämnena svenska, engelska och matematik har skolan…
Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg