Sök till Jönsbergska

Schema temavecka vecka 15

Under vecka 15 är det temavecka. Temat är språk. Läs schemat via länken nedan. Se bifogat detaljschema för information för respektive årskurs. Ladda ner schemat här.

Utlämning av träningskläder

Nu har träningskläderna kommit! Under fredagens bastid (16/11) lämnar skolan ut en bekräftelse på varje elevs beställning. På bekräftelsen står vad varje elev och vårdnadshavare har beställt och hur mycket som ska betalas. Betalningen med Swish ska vara registrerad senast…

Mejl, OneDrive och Nova

Jönsbergska Idrottsskolans IT-struktur ser ut på följande sätt: Hemsida (www.jonsbergska.se) Nova (närvarosystem och individuella utvecklingsplaner) Mejl (går att nå via länken Office365) Hemsidan På hemsidan www.jonsbergska.se samlas viktig information. Där presenteras även aktuella nyheter tillsammans med information om skolan.Det finns…

Sjukanmälan

Från och med läsåret 2016-2017 inför skolan nya rutiner för elevfrånvaro vid sjukdom. Den nya rutinen innebär att elevens vårdnadshavare behöver ringa till skolan varje morgon då eleven är frånvarande vid sjukdom. Skälet till förändringen är att säkerställa att inte…

Kontaktinformation

Jönsbergska Idrottsskolan AB i Norrköping startades år 2005 av Maria Lundberg, Patrik Jönsson, Maria Eriksson och Patrik Andersson. Skolan har 312 elever i årskurserna 4-9.Rektor på skolan är Patrik Jönsson (se kontaktuppgifter här nedan). Skolans växel har telefon 011-286700. Ladda…
Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg