Sök till Jönsbergska

Ansökan inför år fyra hösten 2020

Ansökan inför år fyra höstterminen 2020

Vi vill påminna vårdnadshavare som har barn födda 2010 och/eller vårdnadshavare som har bekanta med barn i den aktuella årsgruppen att det nu är högtid att ansöka om elevplats inför höstterminen år 2020 på Jönsbergska Idrottsskolan. Under vecka 42 skickas information om antagningsprocessen ut till sökande elever inför år fyra höstterminen 2020. Om sökande elever saknar information i brevlådan efter novemberlovet ombeds de kontakta Jönsbergska Idrottsskolan via mail (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Elevbesöken äger rum under vecka 46 med efterföljande informationsmöte onsdagen den 27/11.

Mer information finns att läsa i brevet som skickas hem under vecka 42. Ansökningshandlingar finns via denna länk. Varmt välkomna!

Ansökan inför år 4 höstterminen 2017

Vi vill påminna vårdnadshavare som har barn fött år 2007 och/eller vårdnadshavare som har bekanta med barn i den aktuella årsgruppen att det nu är hög tid att ansöka om elevplats inför höstterminen 2017 på Jönsbergska Idrottsskolan. Under vecka 45 skickas information om antagningsprocessen ut till sökande elever inför år 4 höstterminen år 2017.

Om sökande elever saknar information i brevlådan under vecka 45 ombeds de kontakta Jönsbergska Idrottsskolan via mail (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Elevbesöken äger rum under vecka 49 med efterföljande informationsmöte onsdagen den 14/12. Mer information finns att läsa i brevet som skickas hem under vecka 45.

Ansökningshandlingar finns på www.jonsbergska.se. 

Ansökan inför år 4 höstterminen 2015

Under v.51 skickas information om antagningsprocessen till sökande elever inför år 4 höstterminen 2015 ut. Om sökande elever saknar information i brevlådan under v.51 ombeds de omedelbart kontakta Jönsbergska Idrottsskolan. Elevbesöken äger rum under onsdag 21/1, torsdag 22/1 och fredag 23/1 med efterföljande informationsmöte onsdagen den 28/1. Mer information finns att läsa i brevet. Varmt välkomna!

Antagning

Antagning sker årligen med 52 platser i år fyra. Sökande elever kallas, under november (det läsår eleven går i år tre), till besök på Jönsbergska Idrottsskolan. Syftet med besöket är att eleven ska bli införstådd med vad hon/han har sökt för skola och att det eventuellt kommande skolbytet, efter detta möte fortfarande ska kännas rätt. Under besöket genomför eleven också ett färdighetsprov som ligger till grund för antagning.

Skolan tillämpar sedan 1 april år 2013 färdighetsprov för antagning (vilket ersätter de tidigare antagningsreglerna syskonförtur och ansökningsdatum). Färdighetsprovet som är sanktionerat av Skolinspektionen prövar 21 olika motoriska förmågor. Den totala bedömningen ligger till grund för antagning. De sökande eleverna kallas samtidigt tillsammans med sina föräldrar till ett informationsmöte, innan slutlig antagning inför år fyra kommande hösttermin meddelas.

Antagning till senare årskurser än år fyra sker bara om vakanser uppstår, vilket är ytterst sällan. Då krävs att färdighetsprov har genomförts vid något utav provtillfällena (varje år i november). Om ansökan skickas in senare än till provtillfället i år tre kallas ni till nästkommande provtillfälle för färdighetstest efter det att er ansökan har registrerats.

Ladda ner ansökan till Jönsbergska Idrottsskolan

Skriv ut ansökan och när du har fyllt i den skicka den till:

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping
Sprängstensgatan 1
60379 Norrköping

Sista ansökningsdag för kallelse till färdighetsprov är sista vardagen i oktober varje år. Färdighetsproven genomförs vecka 46 varje år. 
Vid försenad ansökan genomförs färdighetsprov kommande år.

Sista ansökningsdag år 2020 är fredag 30 oktober.
Sista ansökningsdag år 2021 år fredag 29 oktober.
Sista ansökningsdag år 2022 år fredag 28 oktober.

Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg