Sök till Jönsbergska

Antagna elever år fyra ht 2018

Tilläggsinformation till antagna elever och dess vårdnadshavare inför år 4 ht 2018.

I antagningsbreven till blivande år 4 ht 2018 har i vissa fall blanketten ”Byte av skola” och Jönsbergskas värdegrund inte bifogats. I nedan länkar finner du informationen.

Ladda ner blanketten byte av skola.
Ladda ner skolans värdegrund.

Vi beklagar att informationen uteblev i papperform för de som drabbats och önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Väl mött höstterminen 2018.

Antagning

Antagning sker årligen med 52 platser i år fyra. Sökande elever kallas, under november (det läsår eleven går i år tre), till besök på Jönsbergska Idrottsskolan. Syftet med besöket är att eleven ska bli införstådd med vad hon/han har sökt för skola och att det eventuellt kommande skolbytet, efter detta möte fortfarande ska kännas rätt. Under besöket genomför eleven också ett färdighetsprov som ligger till grund för antagning.

Skolan tillämpar sedan 1 april år 2013 färdighetsprov för antagning (vilket ersätter de tidigare antagningsreglerna syskonförtur och ansökningsdatum). Färdighetsprovet som är sanktionerat av Skolinspektionen prövar 21 olika motoriska förmågor. Den totala bedömningen ligger till grund för antagning. De sökande eleverna kallas samtidigt tillsammans med sina föräldrar till ett informationsmöte, innan slutlig antagning inför år fyra kommande hösttermin meddelas.

Antagning till senare årskurser än år fyra sker bara om vakanser uppstår, vilket är ytterst sällan. Då krävs att färdighetsprov har genomförts vid något utav provtillfällena (varje år i november). Om ansökan skickas in senare än till provtillfället i år tre kallas ni till nästkommande provtillfälle för färdighetstest efter det att er ansökan har registrerats.

Ladda ner ansökan till Jönsbergska Idrottsskolan

Skriv ut ansökan och när du har fyllt i den skicka den till:

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping
Sprängstensgatan 1
60379 Norrköping

Sista ansökningsdag för kallelse till färdighetsprov är sista vardagen i oktober varje år. Färdighetsproven genomförs vecka 46 varje år. 
Vid försenad ansökan genomförs färdighetsprov kommande år.

Sista ansökningsdag år 2020 är fredag 30 oktober.
Sista ansökningsdag år 2021 år fredag 29 oktober.
Sista ansökningsdag år 2022 år fredag 28 oktober.

Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg