Sök till Jönsbergska

Antagna elever år fyra ht 2018

Tilläggsinformation till antagna elever och dess vårdnadshavare inför år 4 ht 2018.

I antagningsbreven till blivande år 4 ht 2018 har i vissa fall blanketten ”Byte av skola” och Jönsbergskas värdegrund inte bifogats. I nedan länkar finner du informationen.

Ladda ner blanketten byte av skola.
Ladda ner skolans värdegrund.

Vi beklagar att informationen uteblev i papperform för de som drabbats och önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Väl mött höstterminen 2018.

Antagning

Antagning sker årligen med 52 platser i år 4. Sökande elever kallas, under december (det läsår eleven går i år 3), till besök på Jönsbergska Idrottsskolan. Syftet med besöket är att eleven ska bli införstådd med vad hon/han har sökt för skola och att det eventuellt kommande skolbytet, efter detta möte fortfarande ska kännas rätt. Under besöket genomför eleven också ett färdighetsprov som ligger till grund för antagning.

Skolan tillämpar sedan 1/4 2013 färdighetsprov för antagning (vilket ersätter de tidigare antagningsreglerna syskonförtur och ansökningsdatum). Färdighetsprovet som är sanktionerat av Skolinspektionen prövar 21 olika motoriska förmågor. Den totala bedömningen ligger till grund för antagning. De sökande eleverna kallas samtidigt tillsammans med sina föräldrar till ett informationsmöte, innan slutlig antagning inför år 4 kommande hösttermin meddelas under januari månad.

Antagning till senare årskurser än år 4 sker bara om vakanser uppstår, vilket är ytterst sällan. Då krävs att färdighetsprov har genomförts vid något utav provtillfällena (varje år i december). Om ansökan skickas in senare än till provtillfället i år 3 kallas ni till nästkommande färdighetsprovstillfälle efter det att er ansökan har registrerats.

Skriv ut ansökan och när du har fyllt i den skicka den till:

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping
Sprängstensgatan 1
60379 Norrköping

Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg