Sök till Jönsbergska

Uteidrott från vecka 16

Från och med vecka 16 börjar uteidrotten. Det är kläder efter väder som gäller.

Se schemat för idrotten under dokument - schema.

Du hittar även schemat via länken: uteidrottsschema.

 • Publicerad i Idrott

Gilla Jönsbergska på FB

Var är alla bilder som fanns tidigare på Jönsbergska Idrottsskolans hemsida? Jo, bilderna ligger numera på vår Facebooksida. Gå in och gilla Jönsbergska för att ta del av bilderna. Gör det redan idag!

Du kan även trycka på "gilla" direkt här till höger på www.jonsbergska.se

Läsårsdata för läsåret 2015 - 2016

Höstterminen 2015 (83 skoldagar)

Upprop skolan tisdag 18/8 kl.10.00-12.30.

Torsdag 13 augusti 2015 – fredag 18 december 2015

Studiedagar

 • Torsdag 13 augusti 2015
 • Fredag 14 augusti 2015
 • Måndag 17 augusti 2015
 • Fredag 18 december 2015

Lovdagar

28 – 29 september (kompledigt för öppet hus, övernattning, skolavslutning)

26 oktober 2015 - 30 oktober 2015 v.44 (höstlov)

Avslutning Matteus torsdag 17/12

Prao

År 9: 12 oktober 2015 – 23 oktober 2015, v.42 - 43

Vårterminen 2016 (95 skoldagar)

Enligt schema måndag 11/1.

Fredag 8 januari 2016 – torsdag 9 juni 2016

Studiedagar

Fredag 8 januari 2016

Lovdagar

 • 22 februari 2016 - 26 februari 2016 v.8 (sportlov)
 • 29 mars 2016 – 1 april 2016 v.13 (påsklov)
 • 6 maj 2016 (klämdag)

Helgdagar

 • 25 mars 2016, långfredagen
 • 28 mars 2016, annandag påsk
 • 5 maj 2016, Kristi himmelsfärd
 • 6 juni 2016, Nationaldagen

Avslutning Matteus torsdag 9/6

Prao

 • År8: 11 januari 2016 – 22 januari 2016, v.2-3
 • År 7: 28 januari 2016 – 29 januari 2016
 • År 6: 4 februari 2016 – 5 februari 2016
 • År 5: 18 februari 2016 – 19 februari 2016
 • År 4: 18 februari 2016 – 19 februari 2016

 

Skolans grundidé

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping vill medverka till att barn och ungdomar får kunskap om hälsa och lär sig att se fysisk aktivitet som en del av vardagen, resterande delen av livet.

Skoldagarna på Jönsbergska Idrottsskolan är kunskapsinhämtande som övriga skolor men skolan genomsyras av rörelse, friluftsliv (för det fysiska välbefinnandet) och engagerade medmänniskor, personal och elever, ämnet livskunskap (för det psykiska välbefinnandet). Samtliga elever på skolan erbjuds mellan femtio till sextio minuters idrott/rörelse varje dag. Inriktning på idrotten är bred, eleverna ska få möjlighet under sin skolgång att få pröva på ett stort utbud av idrotter. Leken och glädjen är det centrala i idrottsundervisningen. Under år 7-9 erbjuder skolans idrottsförening eleverna att specialisera sig eller variera sin idrottsutövning under minst ett träningstillfälle per vecka.

Elevernas kondition och styrka byggs upp successivt, anpassat efter varje individ. Skolan utnyttjar dagligen det närbelägna friluftsområdet Vrinneviskogen. Friluftsområdet används integrerat i undervisningen i de flesta ämnena. Dagligen arbetar personalen på skolan med att stärka elevernas självkänsla och integritet, det är av stor vikt att samtliga individer på skolan blir bekräftade. De svenska demokratiska värderingarna genomsyrar skolans synsätt.

Personalen visar med stor kraft och upplysning hur otänkbart det är för sunda människor med tobak och droger.

Antagning

Antagning sker årligen med 52 platser i år fyra. Sökande elever kallas, under november (det läsår eleven går i år tre), till besök på Jönsbergska Idrottsskolan. Syftet med besöket är att eleven ska bli införstådd med vad hon/han har sökt för skola och att det eventuellt kommande skolbytet, efter detta möte fortfarande ska kännas rätt. Under besöket genomför eleven också ett färdighetsprov som ligger till grund för antagning.

Skolan tillämpar sedan 1 april år 2013 färdighetsprov för antagning (vilket ersätter de tidigare antagningsreglerna syskonförtur och ansökningsdatum). Färdighetsprovet som är sanktionerat av Skolinspektionen prövar 21 olika motoriska förmågor. Den totala bedömningen ligger till grund för antagning. De sökande eleverna kallas samtidigt tillsammans med sina föräldrar till ett informationsmöte, innan slutlig antagning inför år fyra kommande hösttermin meddelas.

Antagning till senare årskurser än år fyra sker bara om vakanser uppstår, vilket är ytterst sällan. Då krävs att färdighetsprov har genomförts vid något utav provtillfällena (varje år i november). Om ansökan skickas in senare än till provtillfället i år tre kallas ni till nästkommande provtillfälle för färdighetstest efter det att er ansökan har registrerats.

Ladda ner ansökan till Jönsbergska Idrottsskolan

Skriv ut ansökan och när du har fyllt i den skicka den till:

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping
Sprängstensgatan 1
60379 Norrköping

Sista ansökningsdag för kallelse till färdighetsprov är sista vardagen i oktober varje år. Färdighetsproven genomförs vecka 46 varje år. 
Vid försenad ansökan genomförs färdighetsprov kommande år.

Sista ansökningsdag år 2020 är fredag 30 oktober.
Sista ansökningsdag år 2021 år fredag 29 oktober.
Sista ansökningsdag år 2022 år fredag 28 oktober.

Kontaktinformation

Jönsbergska Idrottsskolan AB i Norrköping startades år 2005 av Maria Lundberg, Patrik Jönsson, Maria Eriksson och Patrik Andersson.
Skolan har 312 elever i årskurserna 4-9.

Rektor på skolan är Patrik Jönsson (se kontaktuppgifter här nedan).

Skolans växel har telefon 011-286700.

Ladda ner ansökan till skolan.

Kontaktuppgifter
Jönsbergska Idrottsskolan AB
Sprängstensgatan 1
60379 Norrköping

Styrelsen för Jönsbergska Idrottsskolan AB:

Patrik Andersson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., telefon 0708154922
Patrik Jönsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., telefon 0709105290

Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg