Sök till Jönsbergska

Åtgärdsplan

Direkt när konflikten inträffar gör jag allt för att lösa den på plats, en bra början är att be om ursäkt.

Vid behov kan följande inträffa:

  • Jag kallas till samtal med mina handledare.
  • Mina handledare kontaktar mina föräldrar.
  • Jag, mina handledare och mina föräldrar träffas.
  • Jag och mina föräldrar kallas till elevvårdskonferens med mina handledare, skolans rektor och ev. kurator.

Vi erbjuder våra elever följande stöd:

  • Engagerad och kunnig personal
  • Elevsamtal, enskilt och i grupp
  • Förebyggande friskvård
  • Elevhälsovård
  • Faddersystem
  • Livskunskap som integrerats i skolans samtliga ämnen

Åtgärder som kan vidtas:

  • Åtgärda skador eller ersätta skador ekonomiskt
  • Utvisning ur lektionssal
  • Ta igen förlorad undervisningstid, kvarsittning före eller efter ordinarie skoltid.
  • Avstängning från temadagar och idrottsevenemang
  • Omfördelning av undervisningstid under temadagar, temaveckor, prao, trivselaktiviteter m.m.
  • Skriftlig varning
  • Jag kan bli polisanmäld eller anmäld till socialtjänsten
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Per Blomberg