Sök till Jönsbergska

Schema temavecka vecka 13

Under vecka 13 är det temavecka. Temat är entreprenörskap. Eleverna kommer att arbeta i fadderslingorna med projektet entreprenörskap. Vad är entreprenörskap? Det handlar om att vara kreativ, aktiv och förverkliga sina idéer. Det handlar inte bara om att bli framgångsrik…

Mejl, OneDrive och Nova

Jönsbergska Idrottsskolans IT-struktur ser ut på följande sätt: Hemsida (www.jonsbergska.se) Nova (närvarosystem och individuella utvecklingsplaner) Mejl (går att nå via länken Office365) Hemsidan På hemsidan www.jonsbergska.se samlas viktig information. Där presenteras även aktuella nyheter tillsammans med information om skolan.Det finns…

Sjukanmälan

Från och med läsåret 2016-2017 inför skolan nya rutiner för elevfrånvaro vid sjukdom. Den nya rutinen innebär att elevens vårdnadshavare behöver ringa till skolan varje morgon då eleven är frånvarande vid sjukdom. Skälet till förändringen är att säkerställa att inte…

Kontaktinformation

Jönsbergska Idrottsskolan AB i Norrköping startades år 2005 av Maria Lundberg, Patrik Jönsson, Maria Eriksson och Patrik Andersson. Skolan har 312 elever i årskurserna 4-9.Rektor på skolan är Patrik Jönsson (se kontaktuppgifter här nedan). Skolans växel har telefon 011-286700. Ladda…
Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg