Sök till Jönsbergska

Målsättning

Skolan följer läroplanen och de nationella kursplanerna i samtliga ämnen. I ämnena svenska, engelska och matematik har skolan utökat antalet timmar jämfört med den nationella timplanen. Resterande ämnen har anpassats i timplanen, skolans val, för att skapa utrymme för ämnet idrott och hälsa.

Skolan erbjuder elever inom Norrköpings kommun möjlighet att fördjupa sig såväl praktiskt som teoretisk i ämnet idrott och hälsa. Idrottsprofilen är allmän, vilket innebär mångfald av sporter t e x bollsporter, friidrott, dans, simning, redskapsgymnastik samt konditionsträning och styrketräning.

Skolan vill utveckla eleverna till att bli goda sociala medmänniskor, med god: självtillit, självförtroende, självkänsla. Människor som accepterar, respekterar, tar personligt ansvar och visar andra människor hänsyn samt solidaritet. Eleverna ges goda möjligheter till en bra studiemiljö, för att uppnå bästa möjliga studieresultat för varje individ. Skolan har mycket tydliga spelregler för hur vi beter oss mot varandra och hur vi håller ordning och reda.

Skolan vill att eleverna aktivt ska medverka i planeringen av studierna och utformningen av skolans innehåll. Den svenska demokratiska andan ska råda men givetvis kan inte alla individer få som de vill. Det är väsentligt att kunna anpassa sig efter majoriteten men alla ska ha rätt att yttra sig och få möjlighet till debatt, tills beslut är fattat.

Eleverna medverkar i skolans skötsel och drift, för att skapa förståelse, insyn, kunskap, respekt, självkänsla och vi-anda. Detta sker genom att eleverna t e x medverkar i städningen av lokalerna, medverkar i tillverkning av textilier och material till rastaktiviteter.

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Per Blomberg