Sök till Jönsbergska

Per Blomberg

Kontaktbild

Kontakt

Handledare år 5

Telefon: 011 - 28 67 00

Annan information

Annan information:

Per Blomberg undervisar i NO och matematik. Han ansvarar även för skolans hemsida samt utvecklar och driver systemet Nova.

Per Blomberg