Sök till Jönsbergska

Sjukanmälan

Från och med läsåret 2016-2017 inför skolan nya rutiner för elevfrånvaro vid sjukdom.

Den nya rutinen innebär att elevens vårdnadshavare behöver ringa till skolan varje morgon då eleven är frånvarande vid sjukdom.

Skälet till förändringen är att säkerställa att inte någon elev antas vara sjuk då denne saknas i skolan. Sjukanmälan görs på skolans telefonsvarare på telefonnummer 011-286700. Tala tydligt: ange barnets för- och efternamn, klass och dagens datum. Sjukanmälan görs i så god tid som möjligt innan skoldagens början. Rutinen har utarbetats i samarbete med skolans föräldraråd. Ta gärna kontakt med skolan om ni har några frågor.

Senast ändrad 2016-08-22
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: Kontaktinformation »

Per Blomberg