Sök till Jönsbergska

Skolans grundidé

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping vill medverka till att barn och ungdomar får kunskap om hälsa och lär sig att se fysisk aktivitet som en del av vardagen, resterande delen av livet.

Skoldagarna på Jönsbergska Idrottsskolan är kunskapsinhämtande som övriga skolor men skolan genomsyras av rörelse, friluftsliv (för det fysiska välbefinnandet) och engagerade medmänniskor, personal och elever, ämnet livskunskap (för det psykiska välbefinnandet). Samtliga elever på skolan erbjuds mellan femtio till sextio minuters idrott/rörelse varje dag. Inriktning på idrotten är bred, eleverna ska få möjlighet under sin skolgång att få pröva på ett stort utbud av idrotter. Leken och glädjen är det centrala i idrottsundervisningen. Under år 7-9 erbjuder skolans idrottsförening eleverna att specialisera sig eller variera sin idrottsutövning under minst ett träningstillfälle per vecka.

Elevernas kondition och styrka byggs upp successivt, anpassat efter varje individ. Skolan utnyttjar dagligen det närbelägna friluftsområdet Vrinneviskogen. Friluftsområdet används integrerat i undervisningen i de flesta ämnena. Dagligen arbetar personalen på skolan med att stärka elevernas självkänsla och integritet, det är av stor vikt att samtliga individer på skolan blir bekräftade. De svenska demokratiska värderingarna genomsyrar skolans synsätt.

Personalen visar med stor kraft och upplysning hur otänkbart det är för sunda människor med tobak och droger.

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Per Blomberg