Sök till Jönsbergska

Rörelse och hälsa

I dagens samhälle har alltför många av oss en passiv livsstil. De flesta har varken vanorna, färdigheterna eller…

Arbetssätt

Skolans arbetssätt är individrelaterat och kunskapssökande. Detta innebär att vi vill bemöta varje elev utifrån sin utvecklingsnivå och…

Antagning

Antagning sker årligen med 52 platser i år 4. Sökande elever kallas, under december (det läsår eleven går…

Läsning

Jönsbergska Idrottsskolan tycker att läsning är ett mycket viktigt redskap i skolan men även utanför skolan och när…
Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg