Läs mer

Sjukanmälan

Ring 011 - 28 67 00. Ring varje dag som eleven är frånvarande. Från och med läsåret 2016-2017…
Läs mer

Värdegrund

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet…
Läs mer

IT-struktur Jönsbergska

Mejl, OneDrive och officeprogrammen Skolan har en egen portal i Office365. Där finns en personlig mejl som är…
Läs mer

Antagning till Jönsbergska

Hur söker jag till Jönsbergska Idrottsskolan? Läs vidare. Ladda ner ansökan genom att klicka nedan: Antagning till årskurs…
Läs mer

Uppföljning och betyg

Huvudman och rektors uppföljning av betyg och betygsättning är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljning av betyg…
Läs mer

Skolans grundidé

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping vill medverka till att barn och ungdomar får kunskap om hälsa och lär sig…
Läs mer

Rutiner vid klagomål

På Jönsbergska Idrottsskolan pågår ständigt ett systematiskt kvalitetsarbete för att skolan ska utvecklas. En stor del i arbetet…
Läs mer

Provschema för årskurs sex

Under denna rubrik hittar du alla prov för årskurs sex. Mer information är på väg Eget aenean tellus…
Läs mer

Likabehandlingsplan (elevversion)

Elevversion av likabehandlingsplanen. På skolan löser vi vardagliga konflikter direkt, tillsammans med de vuxna och elever som är inblandade…