Läs mer

Läsning

Jönsbergska Idrottsskolan tycker att läsning är ett mycket viktigt redskap i skolan men även utanför skolan och när…
Läs mer

Åtgärdsplan

Hur arbetar Jönsbergska vid särskilda händelser? Det kan till exempel handla om konflikthantering eller motsvarande händelser i skolans…
Läs mer

Sjukanmälan

Logga in och anmäl på Meitners plattform. Anmäl varje dag som eleven är frånvarande. Från och med läsåret…
Läs mer

Värdegrund

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet…
Läs mer

IT-struktur Jönsbergska

Mejl, OneDrive och officeprogrammen Skolan har en egen portal i Office365. Där finns en personlig mejl som är…
Läs mer

Antagning till Jönsbergska

Hur söker jag till Jönsbergska Idrottsskolan? Läs vidare. Antagning till årskurs fyra Antagning sker årligen med 56 platser…
Läs mer

Uppföljning och betyg

Huvudman och rektors uppföljning av betyg och betygsättning är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljning av betyg…
Läs mer

Skolans grundidé

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping vill medverka till att barn och ungdomar får kunskap om hälsa och lär sig…
Läs mer

Rutiner vid klagomål

På Jönsbergska Idrottsskolan pågår ständigt ett systematiskt kvalitetsarbete för att skolan ska utvecklas. En stor del i arbetet…