Personal

Om du vill komma i kontakta med någon i personalen via mejl: skriv personens förnamn punkt efternamn at punkt se. Alltså fornamn.efternamn@jonsbergska.se. Det går även bra att ringa skolans växel på telefonnummer 011 – 28 67 00.

Skolledning

Handledare elever födda 2013

Handledare elever födda 2012

Handledare elever födda 2011

Handledare elever födda 2010

Handledare elever födda 2009

Handledare elever födda 2008

Skolsköterska

Skolundersköterska

Specialpedagog

Speciallärare

Kurator

Skolvärdinnor