Personal

Om du vill komma i kontakta med någon i personalen via mejl: skriv personens förnamn punkt efternamn at punkt se. Alltså fornamn.efternamn@jonsbergska.se. Det går även bra att ringa skolans växel på telefonnummer 011 – 28 67 00.

Skolledning

Handledare elever födda 2011

Handledare elever födda 2010

Handledare elever födda 2009

Handledare elever födda 2008

Handledare elever födda 2007

Handledare elever födda 2006

Skolsköterska

Specialpedagog

Speciallärare

Kurator