Rörelse och hälsa

I dagens samhälle har alltför många av oss en passiv livsstil. De flesta har varken vanorna, färdigheterna eller kunskaperna för att leva ett aktivt liv. Samhället har utvecklats från ett industri- till ett kunskapssamhälle, vilket har medfört att vi har rationaliserat bort den fysiska aktiviteten från vårt vardagsliv. Följden har blivit att ohälsan breder ut sig med en kraftig ökning av både fysisk, psykisk och social ohälsa. Trots kunskapen om detta tar vi hellre bilen istället för cykeln till jobbet och hissen istället för trapporna till andra våningen. Vi bekymrar oss dagligen över tv-kanalerna eller middagarna. Vi får inte glömma bort att människan fortfarande styrs av samma biologiska lagar som för 1000 år sedan. Våra kroppar är konstruerade för samma typ av arbete som våra förfäder utförde, arbete utan bil, hiss och telefon. Samhället utvecklas utan att våra kroppar hänger med.

Vilken är livets viktigaste fråga? Att få vara frisk och måra, svarar de allra flesta. Att förmedla kunskapen om hur människan uppnår just detta, är kanske den absolut väsentligaste uppgiften i dagens samhälle. Den bästa vägen är genom skolan, där barnen tidigt kan få kunskap om hälsa och lära sig att se den fysiska aktiviteten som en del av vardagen. Trots medvetenheten om detta minskar idrotts- och hälsoundervisningen ständigt. Dagens skolelever har vanligtvis så lite som två idrottslektioner i veckan. Skolorna har ytterliggare tillåtenhet att minska lektionstiden till ynka 50 minuter/vecka.

Vid sidan av skolverksamheten har dessutom den spontana aktiviteten hos barn näst intill försvunnit. Bara för 10 år sedan var barnen mer aktiva på sin fritid än vad de är idag. Numera ägnas många barns fritid istället till det ofantliga utbudet av t.ex. Tv och IT.

Enligt internationella rekommendationer bör barn upp till puberteten vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Intensiteten bör vara måttlig. (Physical Activity for Children: A Statement of Guidelines. Council on Physical Education for Children. National Association for Sport and Physical Education (NASPE) USA 1998.)

"Resultaten av omfattande forskningsprogram leder till slutsatsen att fysisk aktivitet förlänger livet och i hög grad skyddar mot utvecklingen av sjukdomar som högt blodtryck, hjärnblödning, åldersdiabetes, benskörhet, hjärt-kärlsjukdomar och tjocktarmscancer…" 
(Bulletin från WHO, Världshälsoorganisationen, 1996).

För att uppnå en hälsovinst krävs en regelbunden fysisk aktivitet, med måttlig eller hög intensitet, som förbrukar ca 150 kilokalorier, vilket motsvarar ca 30 minuters träning/dag. Tiden är naturligtvis beroende på aktivitetens intensitet.

Träningen kan anses som regelbunden om den utförs:

  • Varje dag med låg intensitet
  • Fem eller fler dagar/vecka med måttlig intensitet
  • Tre eller fler dagar/vecka med hög intensitet

Ytterligare hälsoeffekter kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.

Alarmerande hälsofakta:

Under de senaste 20 åren har läkemedelskostnaderna i Sverige ökat från 3,7 miljarder till 23 miljarder kronor. Stressen hos vuxna människor och i hela vårt samhälle har ökat. När mikrovågsugnen är inställd på tre minuter försöker vi under tiden diska och prata i telefonen på samma gång.

På vår fritid hinner vi inte med att leva ett tillräckligt aktivt liv.

Sverige är sämst i Europa på skolidrott. Skolan har dragit in på ämnet Idrott och hälsa.

Undersökningar visar att var fjärde svensk över 30 år är helt inaktiv. Skrämmande siffror visar att var fjärde 10-åring i Sverige är överviktig. Grundskolebarn spenderar i genomsnitt 2,5 timmar framför TV:n eller datorn varje dag. Trapporna i offentliga byggnader kallar vi för nödutgång. Varannan bilresa är kortare än fem km. Barn som har en kilometer lång skolväg, får skjuts till skolan. Paralleller kan dras mellan fysisk aktivitet och tandborstning. Tandhälsan har förbättrats otroligt mycket de senaste 50 åren, det är numera fullt naturligt att borsta tänderna varje morgon och kväll. Detta gör man för att motverka och förebygga karies samt för att få en fräsch andedräkt. På samma sätt måste fysisk aktivitet ses som förebyggande mot många olika sjukdomar, till exempel benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar, livstidsdiabetes samt vissa tumörsjukdomar. Dessutom är fysisk aktivitet avstressande och ökar ditt välbefinnande än mer. Om du avsätter tid till fysisk aktivitet nu, så kanske du slipper avsätta tid till sjukdom vid ett senare tillfälle. Det borde vara minst lika naturligt att avsätta 15 minuter varje morgon och kväll åt fysisk aktivitet. Då investerar man i livstid och livskvalité, inte bara i sina tänder.

0 Shares:
Du kan även uppskatta