Schema temavecka vecka 23

Läs mer om temaveckan i respektive veckobrev.

Via denna länk får du tillgång till schemat för alla årskurser för hela temaveckan under vecka 23. Läs och begrunda.

Observera vilka dagar som kräver idrottskläder för respektive årskurs.

För mer information, se veckobrev (publiceras på fredagar).

0 Shares:
Du kan även uppskatta