Sjukanmälan

Logga in och anmäl på Meitners plattform. Anmäl varje dag som eleven är frånvarande.

Från och med läsåret 2023-2023 inför skolan nya rutiner för elevfrånvaro vid sjukdom.

Den nya rutinen innebär att elevens vårdnadshavare behöver logga in i vår plattform Meitner då eleven är frånvarande vid sjukdom och göra en frånvaroanmälan.

Klicka på länken nedan för att logga in.

Meitner Skolplattform – Skolans nya helhetslösning

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Aktuell matsedel

Vad blir det för mat under kommande vecka? Numera hittar du vår matsedel i plattformen Meitner. Klicka på…
Läs mer

Värdegrund

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet…