Sjukanmälan

Ring 011 - 28 67 00. Ring varje dag som eleven är frånvarande.

Från och med läsåret 2016-2017 inför skolan nya rutiner för elevfrånvaro vid sjukdom.

Den nya rutinen innebär att elevens vårdnadshavare behöver ringa till skolan varje morgon då eleven är frånvarande vid sjukdom.

Skälet till förändringen är att säkerställa att inte någon elev antas vara sjuk då denne saknas i skolan. Sjukanmälan görs på skolans telefonsvarare på telefonnummer 011-286700. Tala tydligt: ange barnets för- och efternamn, klass och dagens datum. Sjukanmälan görs i så god tid som möjligt innan skoldagens början. Rutinen har utarbetats i samarbete med skolans föräldraråd. Ta gärna kontakt med skolan om ni har några frågor.

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Aktuell matsedel

Vad blir det för mat under kommande vecka? Här får du svar på det! Förutom aktuell maträtt finns…
Läs mer

Värdegrund

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet…