Skol-SM 25 november

När: onsdag 25/11

Var: Jönsbergskas Idrottshall

Skolor: Jönsbergska och Klingsborg

Samling: kl.08.00 omklädningsrummet Jönsbergska

Tider: kl. 09.30 JBIS – Klingsborg

Speltid: två gånger 25 minuter

Medtag: Fotbollsskor, benskydd, handduk, träningsoverall
och ev någon personlig matsäck (skolmat och det vanliga utbudet
av tillbehör i omklädningsrummet finns)

Nedanstående trupper kallas även till träning torsdagen den 12/11 kl. 08.00
i Jönsbergskas Idrottshall.

Truppen onsdag 25/11:

Eric Jakobsson, Sebastian Lindén, Bobbo Lison Almqvist, Buster Lison Almqvist,
Viggo Brönner, Olle Larsson, Filip Lundin, Emanuel Paz, Eric Wahlström, Arvid Eckerbrandh,
Viktor Ackeryd, Neo Galasso, Axel Brönner.

Om det finns någon elev av de som deltog på uttagningen och som kan tänkas
bli uttagen men som av nedan angivna skäl inte borde representera
skolan vid detta tillfälle, vänligen meddela mig snarast för vidare
diskussion!

”Du är en av de utvalda som har förmånen att
representera Jönsbergska Idrottsskolan i Skol DM eller SM.
Förutsättningen för att representera skolan är att du är ett gott föredöme,
sköter dina studier samt gör goda prestationer. Detta privilegium gäller endast
då du följer skolans värdegrund, d.v.s. om du på något sätt bryter mot denna
kommer du omedelbart att uteslutas ur detta sammanhang.”

OBS! Om du inte kan delta meddela Jönsson/Mujo via telefon eller
mail i så god tid som möjligt innan utsatt samlingstid.

0 Shares:
Du kan även uppskatta