Skoljoggen 15 september

Varje år arrangerar Svenska Skolidottsförbundet Skoljoggen, ett motionslopp för alla Sveriges skolor. Syftet är självklart aktiviteter för eleverna, men också att samla in pengar till olika organisationer och fonder. I år går insamlingen till Clowner utan gränsers satsning ”Barn på flykt” och loppet genomförs för 39:e året i rad. ”Springslanten” är frivillig, har inget fast pris och samlas in kontant vid starten. Det går också att betala in springslanten på bg 901-1263 eller via swish 123 901 1263: Mottagare: Skoljoggen och Avsändare: Jönsbergska Idrottsskolan.

Elever och personal på Jönsbergska Idrottsskolan springer en cirka sex kilometer snitslad bana i Vrinneviskogen efter uppvärmning tillsammans med skolans dansgrupp (representanterna samlas ombytta klockan 08.00 på konstgräsplanen). Efter halva sträckan passerar eleverna en vätskekontroll. Start och målgång sker näst intill skolans entré. Föräldrar som har möjlighet att medverka under denna dag är naturligtvis hjärtligt välkomna att deltaga. Följande samlings-, avpricknings- och starttider för skoldagen gäller (dvs skoldagen börjar vid nedanstående samlingstid för respektive årskurs):

År fyra: samlas klockan 08.45. Startar klockan 09.00.
År fem: samlas klockan 09.00. Startar klockan 09.15.
År sex: samlas klockan 09.15. Startar klockan 09.30.
År sju: samlas klockan 09.30. Startar klockan 09.45.
År åtta: samlas klockan 09.45. Startar klockan 10.00.
År nio: samlas klockan 10.00. Startar klockan 10.15.

Om någon elev av någon anledning inte kan springa p.g.a. skada, sjukdom eller liknande lunkar eller går man runt banan. Pris delas ut till de två främsta pojkarna och de två främsta flickorna i varje årskurs.

Dusch och omklädning sker i våra omklädningsrum efter avslutat lopp. Lås in era kläder i era elevskåp under pågående lopp d.v.s. lämna inte kvar ombyte i omklädningsrummen. Skollunch serveras som vanligt och efter lunch läser eleverna enligt ordinarie schema. Fysisk aktivitet på idrotten utgår dock på eftermiddagen.

0 Shares:
Du kan även uppskatta