Uppdatering: Covid-19

Information från skolledningen

Vi hälsar alla välkomna tillbaka till ett nytt spännande läsår och hoppas att ni har haft en härlig sommarledighet tillsammans.

I samband med skolstarten vill vi påminna och göra er uppmärksamma på den oro som råder med anledning av den pågående pandemin i samhället.

Vi vill uppmana till extra aktsamhet och försiktighet.

Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt).

Information och rekommendationer hittar ni på skolans hemsida och på Norrköpings kommuns hemsida.   https://www.norrkoping.se/coronaviruset/elever-och-vardnadshavare/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola

Varmt välkomna till läsåret 2021 – 2022!

Patrik Jönsson, rektor

Med anledning av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del klargöranden om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska. 

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att:
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider 
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan
• Stanna hemma om vi är sjuka
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa!
• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Frågor och svar kopplat till symptom och sjukdom

Klicka på länken: Har du barn i Norrköpings förskola/skola? – Norrkoping.
Läs under stycket ”Frågor och svar kopplat till symptom och sjukdom”

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer:

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid.

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt.

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar.

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar.

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv.

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning.

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning.

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa.

Vi vill också påminna elever som stannar hemma p.g.a. sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro.

Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se.
Patrik Jönsson, rektor

1 Shares:
Du kan även uppskatta