Uppdatering 25/1: Covid-19

Uppdaterat måndag 25/1 (se under frågor och svar kopplat till symptom).

Med anledningen av Coronaviruset fortsatta spridning i samhället följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del klargöranden om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska. 

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att:
• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider 
• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt
• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan
• Stanna hemma om vi är sjuka
• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa!

• Minimera onödiga sociala kontakter.

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Frågor och svar kopplat till symptom och sjukdom

Klicka på länken: Har du barn i Norrköpings förskola/skola? – Norrkoping.
Läs under stycket ”Frågor och svar kopplat till symptom och sjukdom”

Jönsbergska har också gjort följande för att minska smittspridningen i enighet med myndigheternas rekommendationer:

• Informerar om och påminner elever om att tvätta händerna flera gånger under skoldagen och alltid före och efter måltid.

• Satt upp affischer för påminnelse om handtvätt.

• Förser toaletter och andra utrymmen med extra tvål och pappershanddukar.

• Regelbundet städar skolans lokaler, torkar av ytor/föremål och tömmer papperskorgar.

• Rastverksamhet utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

• I så stor omfattning som möjligt undviks social samvaro, närhet till varandra, större samlingar osv.

• Gör förändringar i vår undervisning och vårt lektionsinnehåll för att minska smittspridning.

• Värderar kontinuerligt genomförandet av all ordinarie och schemabrytande verksamhet i syfte att minimera smittspridning.

Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en så normal skolvardag som möjligt i linje med myndigheternas rekommendationer och för våra barns bästa.

Än så länge är Jönsbergskas frånvarostatistik, avseende såväl elever som personal relativt opåverkad av den pågående pandemin. I samband med de första rapporterade fallen i Sverige under mars, var frånvaron som högst uppemot 15 % under någon veckas tid, för att sedan sjunka till normala frånvaronivåer. I början av höstterminen har frånvaron varit fortsatt låg för att sedan öka i mitten av september innan återgång till normala nivåer i oktober. Även veckorna efter novemberlovet såg vi en viss ökning i några utav våra klasser, med återgång innan jul, vilket signalerar om att ni där hemma tar situationen på allvar och håller era barn hemma vid lindriga symtom, vilket vi är tacksamma för. Tillsammans är vi duktiga på att följa myndigheternas rekommendationer!

Vi vill också påminna elever som stannar hemma pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro.

I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten är svår och kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked.

PRAO år 8

Praoperioden under vecka två och tre senareläggs. Information om ny period meddelas senare. Kommunala skolan genomför i skrivande stund sin prao som planerat. Vi bedömer däremot att vi har möjligheten att flytta fram praoperioden för genomförande senare under vårterminen då förhoppningsvis smittspridningen har minskat. Elever eller vårdnadshavare i år åtta uppmanas därför att kontakta elevernas praktikplatser och meddela att perioden vecka två och tre uteblir. Ställ gärna frågan om det finns möjlighet att återkomma senare under terminen. Vi beklagar eventuell besvikelse och extra arbete som detta medför men är tacksamma för ert samarbete och er förståelse.

Utvecklingssamtal vt – 21

Under vecka 2 och vecka 3 påbörjas vårterminens utvecklingssamtalsperiod. Med anledning av det allvarliga smittläget kommer dessa samtal arrangeras i digital form. Utvecklingssamtalet ska vara ett trepartssamtal, vilket innebär att både elev, vårdnadshavare och representant för skolan ska delta vid mötet. Vårdnadshavare och elev erhåller kallelse till möte från respektive handledare via mail. Vid tekniska svårigheter kan videosamtal och i sista hand telefonsamtal också fungera. Samtalet kan arrangeras såväl dagtid med elev och skolrepresentant i skolan och vårdnadshavare via distans alternativt på eftermiddagstid med både elev och vårdnadshavare i hemmet. IUP-avtal godkänns digitalt via mail och undertecknas vid senare tillfälle.

Som vi har informerat om tidigare, beslutade Riksdagen under våren om en ny lag som innebär att det är möjligt för regeringen att besluta om nedstängning av Sveriges förskolor och grundskolor. Den nya lagstiftningen innebär också att elever till vårdnadshavare med samhällsbärande funktioner, även under ev nedstängning, ska ha rätt till skolundervisning. Om nedstängning av förskolor och grundskolor blir aktuellt kommer mer information om hur individer med ev samhällsbärande funktioner och dess barns omsorg ska hanteras. Lagen har även utvidgats till att varje enskild verksamhet kan fatta beslut om nedstängning om behov uppstår. Efter nyår har också regeringen vidare meddelat att delvis distansundervisning för högstadiet möjliggörs. Ni har säkert tagit del av exempel på både gymnasie- grund- och förskolor som har stängt sina verksamheter och övergått till fjärr- eller distansundervisning under pandemin. Jönsbergska har redan sedan i våras en sådan beredskap och vi förbereder oss, och säkerställer förutsättningar kontinuerligt inför genomförandet av en ev nedstängning vid behov, via bla våra digitala plattformar såsom Teams och Onedrive.  

Vi vill dock förtydliga att vi i skrivande stund inte har skäl till att fatta ett beslut om nedstängning eller distans- eller fjärrundervisning. Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt).

Aktuell information finns löpande påwww.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se.
Patrik Jönsson, rektor

2 Shares:
Du kan även uppskatta