Uppdatering: Covid-19

Information från skolledningen

Vi hälsar alla välkomna tillbaka till en ny spännande termin och hoppas att ni har haft en härlig julledighet tillsammans.

I samband med skolstarten vill vi påminna och göra er uppmärksamma på den oro som råder med anledning av den pågående pandemin i samhället.

Vi på Jönsbergska är tacksamma för att vi fortsatt är lindrigt drabbade av Covid-19 i jämförelse med andra och samhället i stort.

På grund av rådande restriktioner med familjekarantän, har vi svårt att bedöma det faktiska läget. Utifrån de fakta vi har tillgång till, bedömer vi att vi har ett fåtal konstaterade smittade elever men ett större antal elever i familjekarantän. Vi önskar att ni i samband med frånvaroanmälan fortsättningsvis är noga med att informera om frånvaron avser smitta eller karantän för att vi fortsättningsvis ska kunna göra en korrekt lägesbedömning. Vi önskar också att ni under en frånvaro på grund av familjekarantän eller Covid-19 meddelar uppskattad längd på frånvaron vid anmälan och att ni gör en ny anmälan om frånvaron fortsätter efter helgen på måndagen (däremot behöver ni inte göra anmälan dagligen enligt våra ordinarie rutiner om frånvaron avser karantän eller covid-19 och om ni vid första anmälan har uppgett uppskattad frånvarolängd).   

Vi vill uppmana till extra aktsamhet och försiktighet.

Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt).

Information och rekommendationer hittar ni på skolans hemsida och på Norrköpings kommuns hemsida.   https://www.norrkoping.se/coronaviruset/elever-och-vardnadshavare/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola

Varmt välkomna till vårterminen 2022!

Patrik Jönsson, rektor

1 Shares:
Du kan även uppskatta