Uteidrott hösten 2020

Nästa vecka kör även såklart idrotten igång och då också uteperioden. Nedan ser ni schema över vilka dagar eleverna är inne respektive ute under idrottspassen. Vi har också som måtto på skolan att om man är tillräckligt frisk för att komma till skolan så är man också tillräckligt frisk att kunna delta under idrotten i någon form. Vid skador eller andra hinder skickas lapp med barnet till idrottslektionen av vårdnadshavaren alt. att vårdnadshavare skickar mejl till berörd lärare.

0 Shares:
Du kan även uppskatta