Vecka 12 – år 4

Hej alla elever och föräldrar!

Veckan har rullat på som vanligt med ett avslutande NO-prov som gjordes idag.

I SO har eleverna precis avslutat historia med vikingatiden och ska börja med religion. Som en åtgärd i dessa Coronatider har idrottslärarna bestämt att minska på innebandyperioden och ta igen den senare. Detta då idrottslärarna anser att innebandyn kräver mycket närkontakt samt många som delar på samma klubbor. Det kan även bli så att eleverna startar uteidrotten tidigare än vanligt, men då återkommer vi med mer info. På mattelektionerna har eleverna börjat arbeta med geometri så som enheter samt träna på att mäta med/använda linjal. Engelskan fortsätter jobba som vanligt i boken med text och glosor.

Norrköpingsstafetten

Under förra veckans föräldramöten informerade vi om deltagande i denna stafett 3 juni. Intresset från föräldragrupperna var positiv. Roligt! Arrangörerna har meddelat att de har som mål att genomföra stafetten som planerat, även om det såklart fortfarande är oklart. Vi återkommer med besked när de tagit ett beslut. Med andra ord, preliminärboka 3 juni i kalendern.

Multiplikationstabellen

Från och med på torsdag kommer eleverna, varje torsdag, att göra test på multiplikationstabellerna. Testerna kommer vara på blandade multiplikationstabeller.

Corona

Med anledningen av spridningen av Coronaviruset följer vi på Jönsbergska händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska.

Sedan i onsdags har regeringen beslutat om nedstängning av Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Dessa verksamheter bedriver på obestämd tid fjärr- eller distansundervisning.

Riksdagen beslutade igår även om en ny lag som innebär att det är möjligt för regeringen att besluta om nedstängning av Sveriges förskolor och grundskolor. I den tidigare lagstiftningen låg det definitiva beslutet hos varje enskild friskolekoncern eller kommun. Den nya lagstiftningen innebär också att elever till vårdnadshavare med samhällsbärande funktioner, även under ev nedstängning, ska ha rätt till skolundervisning. Vilka yrken som berörs fastställs inom kort och hur skolan vid ett sådant scenario ska organiseras diskuteras.

Med andra ord förbereder sig Sverige inför en nedstängning av Sveriges grundskolor och/eller förskolor för att minska sociala kontakter och på så sätt minska smittspridning. I skivande stund har inget sådant besked kommit men vi vill fortsatt uppmana till följande:

Alla kan bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att:

• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider

• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt

• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan

• Stanna hemma om vi är sjuka

• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa!

• Minimera onödiga sociala kontakter.

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Vi ber dig stanna hemma om du:

• Har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa.

• Har varit på resa utanför Sverige under de senaste 14 dagarna

• Har någon i ditt hushåll som har besökt de mest drabbade områdena under de senaste 14 dagarna

• Har haft kontakt med någon som är konstaterat smittad under de senaste 14 dagarna

Men viktigast av allt – Behåll lugnet och var noga med att söka upp rätt, saklig information och var källkritisk.

• Vi ber såväl elever som personal och vårdnadshavare att ha fortsatt viss beredskap inför ett ev kommande beslut som skulle innebära att skolan under en tid stängs ned. Under sådana förutsättningar kommer skolarbetet i så stor omfattning som möjligt och med hjälp av dagens teknik bedrivas på distans. Det innebär dels att eleverna behöver ta med sig läromedel och material från skolan och att både elever och personal behöver ha viss tillgång till uppkoppling och dator, surfplatta eller mobiltelefon i hemmet. Om uppkoppling eller tekniska hjälpmedel saknas vill vi att ni kontaktar oss för att diskutera hur vi tillfälligt kan hjälpa till med sådan tillgång. Planering, utförande och bedömning av arbetsuppgifter kommer under ett sådant scenario att anpassas för distansstudier. Kommunikation med lärare sker då via elevernas mail, onedrive och andra plattformar. Alternativet till hemarbete är enligt lagstiftningen att vi framöver kan komma att bedriva eftermiddags- helg- eller lovstudier etc på skolan, vilket vi i första hand vill undvika under förutsättning att vi alla hjälps åt och tar ansvar för att distansstudier fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vid ett ev kommande beslut om nedstängning kommer mer information om hur studierna är tänkta att genomföras.

Vi vill dock förtydliga att vi i skrivande stund inte har skäl till att fatta ett sådant beslut (tex misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig). Vi vill däremot säkerställa att vi inför ett ev sådant beslut (myndighetsbeslut eller eget fattat beslut) är så förberedda som möjligt.

• Vi vill också uppmana elever som redan nu är frånvarande pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro.

• Dessvärre måste vi också meddela att vi idag har tvingats att fatta det definitiva beslutet angående år 9:s planerade skidresa till Idre fjäll under nästkommande vecka. Efter flera kontakter med Folkhälsomyndigheten, elevhälsan, centrala elevhälsan och Skolverket måste vi tyvärr meddela att årets skidläger ställs in.

Vi hoppades och försökte in i det sista, men de senaste rekommendationerna gällande avstående av resor även inom Sverige gör att resan måste ställas in i linje med rekommendationerna. 

Vi beklagar detta och ska göra allt vad vi kan för att bidra till att våra avgångselever ska få ett så bra avslut på Jönsbergska som möjligt under vårterminen.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller information i frågan som är av nytta i vårt fortsatta arbete. Vi är beredda på att förutsättningarna kan förändras timme för timme under den närmaste tiden och vi återkommer med information i frågan när vi har något nytt att meddela.

Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se

Vi önskar er en trevlig helg!

Med vänlig hälsning, Patrik Jönsson, rektor

Läxor:

Engelska: Glosor som eleverna ska kunna muntligt och skriftligt till torsdag.

Matte: Varje torsdag, multiplikationstabellerna.

Tack för gott samarbete era handledare/
Christoffer, Frida, Silvie, Victor och Johan

Viktiga datum under vårterminen
6 till 13 april – Påsklov
14 till 17 april – Temavecka
22 april – Föräldraråd klockan 18.00
1 maj – Ledigt
18 till 19 maj – PRAO år 4
20 maj – Borgsmo friidrottsdag
21 maj – Kristi himmelsfärdsdag, ledigt
22 maj – Klämdag, ledigt
1 till 5 juni – Temavecka
8 juni – Volleybollturnering
9 juni – Fotbollsturnering
10 juni – Skolavslutning i Matteus Kyrka

0 Shares:
Du kan även uppskatta