Vecka 14 – år 4

Hej alla elever och föräldrar!

Vi handledare tycker att sista veckan innan lovet har varit bra. Vi önskar er alla ett lugnt och skönt påsklov med mycket påskgodis och påskmat.

Temavecka

Temaveckan startar igång direkt efter lovet (tisdag). Under temaveckan går eleverna i skolan mellan klockan 8:30-14:30. Temat för den här veckan kommer vara språk, där eleverna kommer få arbeta mycket med engelska och svenska. Självklart kommer eleverna få röra på sig också, både idrott utomhus samt inomhus.

På torsdagen kommer eleverna vara ute och arbeta med något som heter Turfhunt (ett orienteringsspel där eleverna med sina mobiltelefoner ska hitta flaggor på kartan, för att sedan svara på frågor, som en tävling). För att detta förhoppningsvis ska fungera uppmanar vi att eleverna har med sig sina mobiltelefoner och möjligtvis  en powerbank(så att batteriet inte tar slut under rundan). Alla elever kommer inte behöva använda sina telefoner men det är bra om det finns valmöjlighet.

Så på torsdagen behöver eleverna ha med sig idrottskläder både för utomhus och inomhus, se till att eleverna får med sig ordentligt med kläder för att kunna vistas utomhus under 1,5 timme.

Utöver torsdagens idrottspass kommer eleverna ha idrott på måndag och fredag, då inomhus.

Uteidrott

Från och med v17, alltså första skolveckan efter temaveckan, gäller ute- och inneidrott, schemat finns på hemsidan.

Föräldraråd

Vi påminner berörda om föräldrarådet på onsdag den 22e april, kl 18:00

Coronaviruset

Med anledningen av spridningen av Coronaviruset följer vi på Jönsbergska fortsatt händelseutvecklingen noga. Vi vill härmed göra en del uppdateringar om läget som just nu råder för Sveriges skolor och hos oss på Jönsbergska.

Sedan tidigare har regeringen beslutat om nedstängning av Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Dessa verksamheter bedriver på obestämd tid fjärr- eller distansundervisning. Än så länge finns inget beslut om nedstängning av grundskolor och förskolor.

Riksdagen har däremot beslutat om en ny lag som innebär att det är möjligt för regeringen att besluta om nedstängning av Sveriges förskolor och grundskolor. Den nya lagstiftningen innebär också att elever till vårdnadshavare med samhällsbärande funktioner, även under ev nedstängning, ska ha rätt till skolundervisning. Om nedstängning av förskolor och grundskolor blir aktuellt kommer mer information om hur individer med ev samhällsbärande funktioner och dess barns omsorg ska hanteras.

Alla kan fortfarande bidra till att minska risken för eventuell smittspridning genom att:

• Iaktta god handhygien; tvätta händerna minst 20 sekunder med tvål och varmt vatten, i synnerhet inför måltider

• Hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk som slängs direkt

• Undvika att röra vid ansiktet och ögonen i onödan

• Stanna hemma om vi är sjuka

• Undvika onödig kroppskontakt mellan varandra. Det finns ju många sätt att hälsa som inte innebär att ta i hand eller kramas. Var kreativa!

• Minimera onödiga sociala kontakter.

• Påminn barnen dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Vi ber dig fortfarande stanna hemma om du:

• Har allt från tydligare sjukdomssymtom såsom feber till lindriga förkylningssymtom såsom hosta eller rinnande näsa.

• Har varit på resa utanför Sverige under de senaste 14 dagarna

• Har någon i ditt hushåll som har besökt de mest drabbade områdena under de senaste 14 dagarna

• Har haft kontakt med någon som är konstaterat smittad under de senaste 14 dagarna

Men viktigast av allt – Behåll lugnet och var noga med att söka upp rätt, saklig information och var källkritisk.

• Vi ber såväl elever som personal och vårdnadshavare att ha fortsatt viss beredskap inför ett ev kommande beslut som skulle innebära att skolan under en tid stängs ned. Under sådana förutsättningar kommer skolarbetet i så stor omfattning som möjligt och med hjälp av dagens teknik bedrivas på distans. Det innebär dels att eleverna behöver ta med sig läromedel och material från skolan och att både elever och personal behöver ha viss tillgång till uppkoppling och dator, surfplatta eller mobiltelefon i hemmet. Om uppkoppling eller tekniska hjälpmedel saknas vill vi att ni kontaktar oss för att diskutera hur vi tillfälligt kan hjälpa till med sådan tillgång. Planering, utförande och bedömning av arbetsuppgifter kommer under ett sådant scenario att anpassas för distansstudier. Kommunikation med lärare sker då via elevernas mail, onedrive och andra plattformar. Alternativet till hemarbete är enligt lagstiftningen att vi framöver kan komma att bedriva eftermiddags- helg- eller lovstudier etc på skolan, vilket vi i första hand vill undvika under förutsättning att vi alla hjälps åt och tar ansvar för att distansstudier fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vid ett ev kommande beslut om nedstängning kommer mer information om hur studierna är tänkta att genomföras.

Vi vill dock förtydliga att vi i skrivande stund inte har skäl till att fatta ett sådant beslut (tex misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig). Vi vill däremot säkerställa att vi inför ett ev sådant beslut (myndighetsbeslut eller eget fattat beslut) är så förberedda som möjligt.

• Vi vill också uppmana elever som redan nu är frånvarande pga sjukdom eller av försiktighetsskäl att vara noggranna med att ta hem/hämta material för att studera i hemmet under er frånvaro. Om ni saknar uppgifter eller är färdiga med ert arbete uppmanar vi er till att kontakta undervisande lärare för att säkerställa att ni inte kommer efter i undervisningen under er frånvaro.

• Vi på Jönsbergska har under veckorna sedan de första rapporterade fallen i Sverige varierat i elevfrånvaro, men har den senaste tiden återgått till en mer eller mindre normal elevfrånvaro. Detsamma gäller personalens frånvaro.

• Vi vill också rikta ett stort tack till såväl elever, vårdnadshavare som personal för arbetsinsatsen som ni bidrar med och det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter. Tillsammans är vi starka!

• Vi är samtidigt medvetna om att många är oroliga och till er vill vi meddela att vi gör vårt yttersta för att upprätthålla bästa möjliga verksamhet trots omständigheterna i svåra tider.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller information i frågan som är av nytta i vårt fortsatta arbete. Vi är beredda på att förutsättningarna kan förändras timme för timme under den närmaste tiden och vi återkommer med information i frågan när vi har något nytt att meddela.

Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se

Vi önskar er ett trevligt Påsklov!

Patrik Jönsson, rektor

Läxor:

Tack för gott samarbete era handledare/
Christoffer, Frida, Silvie, Victor och Johan

Viktiga datum under vårterminen
6 till 13 april – Påsklov
14 till 17 april – Temavecka
22 april – Föräldraråd klockan 18.00
1 maj – Ledigt
18 till 19 maj – PRAO år 4
20 maj – Borgsmo friidrottsdag
21 maj – Kristi himmelsfärdsdag, ledigt
22 maj – Klämdag, ledigt
1 till 5 juni – Temavecka
8 juni – Volleybollturnering
9 juni – Fotbollsturnering
10 juni – Skolavslutning i Matteus Kyrka

0 Shares:
Du kan även uppskatta