Vecka 15 år 6

Hej! 

Föräldraråd 

Föräldrarådet onsdagen den 21/4 kl. 18.00 kommer äga rum via Teams. De representanter som kan delta på detta möte anmäler sig med aktuell mailadress samt vilken basgrupp man företräder till: patrik.andersson@jonsbergska.se. Anmälan görs senast 19/4, länk till mötet skickas ut strax därefter. 

Uteidrott 
Nästa vecka börjar vårens uteperiod på idrotten. Vi är ute på “50-minuterslektionerna”. Fullständigt schema finns att läsa på hemsidan. 

Prao 
10-11 maj är det planerat för Prao. Eleverna har idag fått med sig en blankett hem att fylla i. Om ni av någon anledning inte kan lösa plats får ni höra av er till oss.  

Friluftsliv 

En del i idrottsundervisningen är friluftsliv där eleverna ska planera och genomföra det i olika miljöer och årstider. Förutom att eleverna lär sig använda stormkök, bo i tält, packa rätt osv. så är det ett uppskattat inslag där många lyfter fram att de lär känna varandra bättre och är något som stärker sammanhållningen. Vårt innehåll som ser ut enligt följande: 
År 6 i maj – Cykling med övernattning (1 natt) 
År 7 i augusti – Vandring med övernattning (1 natt) 

År 8 i augusti – Paddling med övernattning (2 nätter) 

År 9 i mars – Skidåkning med övernattning (4 nätter) 

I samband med dessa aktiviteter kommer vi be er föräldrar om hjälp med skjuts. Vi hoppas att några av er har möjlighet att hjälpa till. Preliminära datum för vårens cykling är 20-21 maj för 6A och 27-28 maj för 6B.  Vi följer utvecklingen med smittan och återkommer med mer info framöver. Detta med tanke på att vi har övernattning i tält.  

Zoom: 145  

Vi önskar er en trevlig helg! 

Sophia, Joel, Katja och Eva 

 
 
 
Ämnesinformation 
 

Matematik: eleverna påbörjar kapitel fem i matematikboken. En ny planering delas ut (finns även på Teams under matematik). 

Engelska: De som missat läsförståelsen genomför det provet på Stuga. Hörförståelsen genomförs under en av engelska lektionerna v. 16. 

SO: Inför SO-prov del 1 ska eleverna öva på Europas länder och huvudstäder på https://online.seterra.com/sv, samt kartkunskap som vi läst om i geografiboken. 

Hem- & konsumentkunskap: Under vecka 16 (grupp 2) & 17 (grupp 1) kommer vi flytta ut lektionerna och ha utomhuspedagogik. Vi samlas i Vrinnerviskogen (Tjalvestugan) vid lektionsstart, där HKK lärare Sofia kommer att möta upp er. Kläder efter väder är viktigt och hela lektionen kommer att vara utomhus. 
 

Läxor 

Spanska: Läxa till onsdag v.16 är text + glosor från kapitel 10. Glosorna finns på Teams. 

Tyska:  

Engelska:  

SOFältstudie. Uppgiften finns på Team. Använd geografiboken som hjälpmedel. Inlämning i Teams senast torsdag v.16. 
 
 

Prov 

April 2021 

Vecka 17 

26/4: SO-prov del 1 – kartkunskap 

28/4: Spanskaprov & Tyskaprov 

Maj 2021 

Vecka 19 

12/5: Matematikprov 

Vecka 21 

24/5: SO-prov del 2 

 
Viktiga datum 

v. 19      13-14/5 lovdagar 

v.20       20-21 maj cykling med övernattning 6A 
v.21       27-28 maj cykling med övernattning 6B 

v. 22      Temavecka 

v. 23      9/6 skolavslutning 

0 Shares:
Du kan även uppskatta