Vecka 15 år 9

Hej alla elever och vårdnadshavare! 

  
Vecka 16 återgår vi till ordinarie schema efter lov och temavecka. Några viktiga punkter för veckan följer nedan: 

Uteidrott – Nästa vecka börjar vårens uteperiod på idrotten. Vi är ute på “50-minuterslektionerna”. Fullständigt schema finns att läsa på hemsidan.  

Föräldrarådet onsdagen den 21/4 kl. 18.00 kommer äga rum via Teams. De representanter som kan delta på detta möte anmäler sig med aktuell mailadress samt vilken basgrupp man företräder till: patrik.andersson@jonsbergska.se. Anmälan görs senast 19/4, länk till mötet skickas ut strax därefter. 

Blankett om samtycke för vaccinering av difteri, stelkramp och kikhosta har skickats hem, fyll i och återlämna. Sista inlämningsdag torsdag den 22/4 (framflyttad från tidigare 15/4) 

Trevlig helg! 

Handledarna i år 9  

Information matematik 

Vi har börjat med ett kapitel i boken som repeterar alla områden från år 7-9. Tempot är ganska högt eftersom det är meningen att eleverna ska känna igen alla begrepp och metoder sedan innan. Vi rekommenderar därför att man under den här perioden även tar hem och arbetar hemma eller på stuga. Under vecka 18 kommer vi att genomföra ett slutprov liknande nationella provet för att kolla av och ge eleverna en chans att visa sina kunskaper igen inför slutbetyget i matematik. Det är också en chans för eleverna att stärka sina kunskaper inför gymnasiet för att ha en bra grund att bygga vidare på där. Naturligtvis är inte det här provet helt avgörande för betyget utan kommer att vägas in tillsammans med övrigt bedömningsmaterial, såsom tex kunskaper visade under lektionstid samt övriga prov.  

Engelska 

Vi har under temaveckan haft läs och hörförståelseprov samt uppsatsskrivning. (ersättningsprov för de nationella proven). När alla resultaten är sammanställda kommer eleverna få sina resultat. V. 16 kommer vi att starta arbetet med realia.  

Hem- & konsumentkunskap: Under vecka 16 (grupp 1) & 17 (grupp 2) kommer vi flytta ut lektionerna och ha utomhuspedagogik. Vi samlas i Vrinnerviskogen (Tjalvestugan) vid lektionsstart. Kläder efter väder är viktigt och hela lektionen kommer att vara utomhus. 

Provschema 

April 

Vecka 16 

Fredag 23 april – svenska läsförståelse (NP) i matsalen 8:10-10:40. 

Maj 

Vecka 18 

Slutprov matematik (Kapitel 4 Repetition år 7–9) 

Vecka 19 

12/5 Prov Spanska 

Läxor 

Musik 9A fredag 23/4: Inlämning av digital inspelning av sång via appen röstmemo. Längden ska vara ca. 8-takter exempelvis en vers eller refräng där förmågan att följa melodi, tonart och takt bedöms. Eleverna får ta hjälp av originalmusik i bakgrunden. Inspelningen skickas till martin.gustafsson@jonsbergska.se 

Viktiga datum 
 
13/5–14/5 Kristihimmelsfärds dag + klämdag 

19/5 Friidrottsdag  

Vecka 22 Temavecka 

7/6 – 9/6 Volleybolldag, Fotbollsturnering, Skolavslutning 

0 Shares:
Du kan även uppskatta