Vecka 17 år 7

Hej!  
Ännu en vecka har gått och vi kommer närmare och närmare sommarlovet. Vi uppmanar alla att se över kompletteringar och eftersläpande uppgifter inom ämnena så allt hinner bli klart inför sommaren.  

Under kommande vecka kommer F-varningar skickas hem i samtliga ämnen till de elever som berörs.  

Ämnesuppdatering 
Engelska 
Sophias grupp arbetar med läs- och hörförståelse inför kommande prov vecka 18.  

Silvies grupp fortsätter arbetet med realia. Eleverna kommer att arbeta med Storbritannien och all info finns på teams om man blir sjuk. Detta arbete ska lämnas in fredag den 13/5 v. 19 och ska också mynna ut i en muntlig presentation.  

NO Just nu arbetar vi med grundläggande kemi, en del material finns upplagt på teams för den som varit sjuk eller frånvarande. Vi har ett test på det vi arbetat med v 19 på onsdagen den 11/5. 

SO: Vi är i full gång med geografi. Allt material finns tillgängligt på Teams om man skulle ha varit sjuk/frånvarande från veckans lektioner. Idag har eleverna fått ut checklistan inför kommande prov.  

Tyska: Prov vecka 18.  
Vi har påbörjat det sista arbetsområdet, en pjäs, som redovisas vecka 20/21. Till nästa vecka, vecka 17, har eleverna glosor i läxa. Kommande läxor fram till terminsslut består av att arbeta med och träna muntligt på sin pjäs. 

Läxor 

Engelska: Ingen läxa. 

Tyska: Prov onsdag v. 18. Checklista finns i ABB på Nova.  

Svenska: Ingen läxa. 

Spanska: Ingen läxa till v.14.  

Prov vårterminen 2022 

Maj 

Vecka 18 

2/5 Engelska – Hörförståelseprov (Sophias grupp) 

4/5 Spanskaprov 

4/5 Tyskaprov 

4/5 Engelska – Läsförståelseprov (Sophias grupp) 

Vecka 19 

11/5 kemitest 7A och 7B 

13/5 Geografiprov 7A och 7B 

Vecka 20 

18/5 (+20/5) Matematikprov 

18/5 Spanska 

Vecka 21 

24/5 Kartprov  

25/5 Spanska – Hör- och läsförståelseprov 

Viktiga datum  

25/5 Friidrottsdag  

26/5 Kristi Himmelfärdsdag 

27/5 Klämdag 

6/6 Nationaldagen 

7/6 Volleybollturnering 

8/6 Fotbollsturnering 

9/6 Skolavslutning 

Trevlig helg! 
/Sofie, Sophia, Anna, Eva och Joel 

0 Shares:
Du kan även uppskatta