Vecka 18 år 4

Hej 
 
Vi hoppas att alla elever har haft roliga och lärorika PRAO- dagar. Kommande vecka är en kortvecka då eleverna är lediga torsdag- fredag.  

Lägesuppdatering avseende aktiviteter under vårterminen 

Pandemin fortsätter, vilket fortsatt kräver ansträngningar och anpassningar från oss alla. I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier för vårens aktiviteter.   

Friidrottsdag på Norrköpings friidrottsarena onsdag 19/5, volleybolldag måndag 7/6 samt fotbollsdag på Suezarena tisdag 8/6 

Vi planerar i dagsläget att genomföra friluftsdagarna med restriktioner för gruppstorlekar samt anvisade platser för årskursernas luncher och raster för att minimera att eleverna blandas över årsgrupperna i så stor utsträckning som möjligt. Ytor kommer avgränsas med hjälp av avspärrningsband. Ombyte och dusch sker hemma. Mer information kommer via idrottslärare och  handledare i veckobrev eller på hemsidan. 

Elevbesök för blivande år 4 24/5 

Besöket planeras genomföras i mindre grupper och förläggas utomhus. Vid dåligt väder används idrottshallen. Information har skickats ut till besökande elever. 

Skolavslutning onsdagen den 9/6 

Skolavslutningen kommer även i år ersättas av ett digitalt avslutningsprogram. År 9 kommer att spela in ett avslutningsprogram med varierat innehåll likt vår sedvanliga skolavslutning med musik, betygsutdelning och stipendieutdelningar, men också andra inslag. Programmet läggs ut kl.10.00 onsdagen den 9/6. Det betyder att elever, vårdnadshavare, släkt och vänner kan ta del av programmet hemifrån genom att titta på den inspelade versionen (som ni kommer kunna nå via vår hemsida). (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna genomföra skolavslutningen liknande ordinarie upplägg). 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för er ödmjukhet och det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 

Patrik Jönsson, rektor 

 
Läxor:   

Engelska: Läxan under v.18 och 19 är att repetera muntliga fraser vi lärt oss under år 4! Allt från hälsningsfraser, färger, siffror, familj, kläder till väder mm. Vi kommer att gå igenom allt i skolan och även repetera här under dessa veckor! Läxan kommer att förhöras under v. 20 i mindre grupper. Fokus ligger på den muntliga förmågan men öva gärna skriftligt hemma också om tid och ork finns. Alla får hem ett eget läxpapper och den finns även utlagd på Teams. 

SO: Eleverna ska vara klara med frågorna till kapitel 1-5 i sina “Faktabroschyrer” om Vikingatiden till sina SO-lektioner måndag/ tisdag. Eleverna har arbetat med detta på lektionerna och de som eventuellt inte hunnit klart med kapitel 5 får detta i läxa. Checklista till provet 20/5 ligger ute på Teams under SO-fliken (Historia) och kommer att delas ut till eleverna. 

 
Prov 
 
Maj 2021 

Vecka 19 

Vecka 20 

20/5 prov historia 

Vecka 21 

27/5 prov matematik kap 6 
 
Viktiga datum: 

Vecka 19: Kristi himmelsfärds dag torsdag, Klämdag fredag 

Vecka 20: Friidrottsdag Norrköpings friidrottsarena onsdag 

Vecka 22: Temavecka idrott & hälsa 

Vecka 23: Volleybollturnering måndag, Fotbollsturnering tisdag, Skolavslutning onsdag 

0 Shares:
Du kan även uppskatta