Vecka 18 år 6

Hej! 

Nästa vecka är en specialvecka med prao måndag-tisdag och lediga dagar torsdag-fredag. 6B planerar övernattningen på onsdag och behöver inte ha med sig idrottskläder. 

PRAO år 6 

Elevernas deltagande under PRAO- perioderna och genomförandet har under pandemin hittills varit flexibelt beroende på smittspridningen i samhället och huruvida respektive praktik har kunnat genomföras på ett smittsäkert sätt. I vissa fall har också perioderna flyttats. Med anledning av de hårdare restriktionerna som förra fredagen (30/4) presenterades av region Östergötland uppmanas vårdnadshavare till elever i år 6 att vara extra försiktiga vid beslut om era barns medverkan. Om ni bedömer att er PRAO inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt rekommenderas ni att avstå och eleverna är välkomna till skolan. Om ni omvärderar ert tidigare ställningstagande i förhållande till nuvarande situation, vill vi att ni meddelar era handledare med vändande mail så att vi kan planera verksamheten för våra elever i nästa vecka. 

Vi önskar er alla en trevlig och skön helg. 

Mvh Patrik Jönsson, rektor 

Friluftsliv 
I onsdags skickade vi ut ett mejl med en fråga om er inställning kring övernattning vid Ågelsjön. Ni svarade snabbt och ni svarade att ni var positiva till övernattning. Med andra ord så planerar vi nu skarpt att genomföra de här dagarna. Dock kan det såklart bli ändrat med kort varsel om förutsättningarna förändras. Eleverna kommer i grupper att få planera övernattningen genom att skriva en utrustningslista, läsa om allemansrätten och inte minst bestämma vad de ska laga för mat (lunch torsdag, mellanmål och frukost fredag. Vi på skolan står för middagen på kvällen). För att kunna genomföra det här ber vi om hjälp med att köra packning till och från skolan. Packningen hämtas klockan 9.00 vid skolan och levereras till Ågelsjön ca. 1,5 timme senare. På fredagen förväntas vi vara redo att lämna ca. Klockan 10.00. Antingen om det är någon som har släpkärra och får plats med all packning eller ett par bilar som fördelar väskor och tält. Skriv till Joel om ni har möjlighet att hjälpa till (joel.torndahl@jonsbergska.se). Tack! Mer detaljerad info kommer via mejl eller i kommande veckobrev.  

Idrottsspecialisering – Sista dagen att välja på söndag! 
I år 7-9 har eleverna någonting som vi kallar för specialisering, 1 gång/vecka. Det betyder att eleverna inför varje nytt läsår får önska en idrott som de sedan undervisas i varje torsdag. Det kan vara en idrott som de redan utövar på fritiden och vill ha mer av eller så kan det vara en idrott som de helt enkelt tycker är rolig. Eleverna gör sitt val i Nova. Klicka på ”övrigt” och välj Specialisering. Det är viktigt att välja ett första-, andra- och tredjehandsval. Det är elevernas val som avgör vilka idrotter som kommer genomföras. Det krävs att det blir tillräckligt många som önskar en viss idrott för att den ska kunna genomföras. Utöver val av idrott ska alla i år välja om de önskar att ha samma idrott hela året eller om de önskar att byta efter jul och då alltså få ha två av sina val. För att detta ska vara administrativt möjligt så görs det valet redan nu och inte innan jul beroende på vad eleven tycker då. Föräldrar – hjälp ert barn att resonera kring sitt beslut.  

Utöver de idrotter som vi erbjuder finns det möjlighet att ha en egen idrott. Krav för detta är att träningen bedrivs mellan 8-9 varje torsdagsmorgon samt att eleven ordnar med en egen tränare och träningslokal som bekostas och ombesörjs av den enskilda eleven. Om någon önskar detta behöver ni skicka ett mejl till Joel (joel.torndahl@jonsbergska.se) med tankar om upplägg, tränare och lokal.  

Valet genomförs i Nova under vecka 18. Sista dag att välja är 9 maj. Frågor om specialiseringen besvaras av Joel.   

Vi önskar er en trevlig helg! 

Sophia, Joel, Katja och Eva 

 
 
 
Ämnesinformation 
 

Matematik: eleverna påbörjar kapitel fem i matematikboken. En ny planering delas ut (finns även på Teams under matematik). 

Engelska: Fram till sommaren jobbar vi med kapitel i boken, text och glosor varje vecka. Glosor ligger på teams och www.glosor.eu.  

Läxor 

Spanska: Läxa till onsdag v.19 är att kunna böja de två oregelbundna verben “Ser” och “Estar”. Dessa oregelbundna verb finns i fliken längst bak i Vale 7-boken samt i ett dokument på Teams. Verben “Ser” och “Estar” hade eleverna genomgång på under lektionen onsdag v.18. 

Tyska: Läxa till onsdag v. 19 är “Die Monate”. Glosorna finns på teams och www.glosor.eu. Använd er av pluggtipsen ni fått på engelska – frågekort eller lappar i huset! Glosorna finns på teams och www.glosor.eu 

Engelska: läxa till måndag v. 20: Jobbat klart i häftet tom s. 57 

Svenska: Under “Uppgifter” i Teams finns det information om vad vi arbetar med. De som är sjuka väljer en text att arbeta med. Skriv till Joel om ni har frågor.  

Prov 

Maj 2021 

Vecka 19 

12/5: Matematikprov 

Vecka 21 

24/5: SO-prov del 2 

 
Viktiga datum 

v. 19      10-11/5 Prao    

v. 19      13-14/5 lovdagar 

v.20       20-21 maj cykling med övernattning 6A 
v.21       27-28 maj cykling med övernattning 6B 

v. 22      Temavecka 

v. 23      9/6 skolavslutning 

0 Shares:
Du kan även uppskatta