Vecka 18 år 7

Hej elever och föräldrar, 

Nu är vi inne på sluttampen av terminen och har inte många veckor kvar. Inför kommande vecka har vi Kemi-prov på tisdag där material finns på teams. Inför kommande värme som kommer kan vi även meddela om att vi har fått ny sand till våra volleybollplaner där näten också kommer komma upp inom kort.  

Påminnelse om att välja nästa års idrottsspecialisering senast söndag 9 maj.  

Det är dags att välja idrottsspecialisering till hösten. Eleverna gör sitt val i Nova. Klicka på ”övrigt” och välj “specialisering”. Det är viktigt att välja ett första-, andra- och tredjehandsval. Det är elevernas val som avgör vilka idrotter som kommer genomföras. Det krävs att det blir tillräckligt många som önskar en viss idrott för att den ska kunna genomföras. Utöver val av idrott ska alla i år välja om de önskar att ha samma idrott hela året eller om de önskar att byta efter jul och då alltså få ha två av sina val. För att detta ska vara administrativt möjligt så görs det valet redan nu och inte innan jul beroende på vad eleven tycker då.  

Utöver de idrotter som vi erbjuder finns det möjlighet att ha en egen idrott. Krav för detta är att träningen bedrivs mellan 8-9 varje torsdagsmorgon samt att eleven ordnar med en egen tränare och träningslokal som bekostas och ombesörjs av den enskilda eleven. Om någon önskar detta behöver ni skicka ett mejl till Joel (joel.torndahl@jonsbergska.se) med tankar om upplägg, tränare och lokal.  

Valet genomförs i Nova under vecka 18. Sista dag att välja är 9 maj. Frågor om specialiseringen besvaras av Joel. 

 Lägesuppdatering avseende aktiviteter under vårterminen 

Pandemin fortsätter, vilket fortsatt kräver ansträngningar och anpassningar från oss alla. I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier för vårens aktiviteter. 

Friidrottsdag på Norrköpings friidrottsarena, onsdag 19/5, volleybolldag måndag 7/6 samt fotbollsdag på Suezarena tisdag 8/6 

Vi planerar i dagsläget att genomföra friluftsdagarna med restriktioner för gruppstorlekar samt anvisade platser för årskursernas luncher och raster för att minimera att eleverna blandas över årsgrupperna i så stor utsträckning som möjligt. Ytor kommer avgränsas med hjälp av avspärrningsband. Ombyte och dusch sker hemma. Mer information kommer via idrottslärare och handledare i veckobrev eller på hemsidan. 

Skolavslutning onsdagen den 9/6 

Skolavslutningen kommer även i år ersättas av ett digitalt avslutningsprogram. År 9 kommer att spela in ett avslutningsprogram med varierat innehåll likt vår sedvanliga skolavslutning med musik, betygsutdelning och stipendieutdelningar, men också andra inslag. Programmet läggs ut kl 10.00 onsdagen den 9/6. Det betyder att elever, vårdnadshavare, släkt och vänner kan ta del av programmet hemifrån genom att titta på den inspelade versionen (som ni kommer kunna nå via vår hemsida). (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna genomföra skolavslutningen liknande ordinarie upplägg). 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för er ödmjukhet och det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

 Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 

 Patrik Jönsson, rektor 

Vi önskar er en trevlig helg! 

/Patrik, Lisen, Anna & Alex 

Läxor:  

Spanska: Ingen läxa till v.19. 

Tyska: Vi fortsätter att testa av hör- och läsförståelse kopplat till nuvarande arbetsområde. Repetera texterna i kapitel 8 och 9. 

Engelska: Realiaarbetet ska vara klart tisdag, inlämning via “Uppgifter” på Teams senast kl. 23.59 🙂 

Prov

Maj 2021   

Vecka 19  

Tisdag 11/5 – kemiprov  (checklista, sammanfattande genomgångar och förslag på uppgifter att träna på samt länk till inläst material finns på teams) 

Vecka 20 

Måndag 17/5 – spanska (hör- och läsförståelse) 

SO-prov – återkommer om dag  

Vecka 21   

Måndag 24/5 – tyska  

Tisdag och onsdag 25–26/5 – matematik  

Viktiga datum under vt-21  

14 maj: Klämdag (ledigt)   

19 maj: Friidrottsdag   

v.22: Temavecka  

3–4/6 Prao    

7 juni: Volleybollturnering    

8 juni: Fotbollsturnering    

9 juni: Skolavslutning 

0 Shares:
Du kan även uppskatta