Vecka 18 år 7

Hej!  
 

Idrottsspecialisering  

Det har blivit dags att välja specialisering till nästa år.  

Eleverna gör sitt val av idrott i Nova. Klicka på ”övrigt” och välj specialisering. Det är viktigt att välja ett första-, andra- och tredjehandsval. Det är elevernas val som avgör vilka idrotter som kommer genomföras. Det krävs att det blir tillräckligt många som önskar en viss idrott för att den ska kunna genomföras. Utöver val av idrott ska eleverna önska om de vill ha samma idrott hela året eller om de önskar att byta efter jul, och då alltså få ha två av sina val. För att detta ska vara administrativt möjligt så görs det valet redan nu och inte innan jul. Vi håller till på flera platser i Norrköping och eleverna förväntas ta sig till och från skolan på egen hand. Föräldrar – hjälp ert barn att resonera kring sitt beslut.  

Utöver de idrotter som vi erbjuder finns det möjlighet att ha en egen idrott. Krav för detta är att träningen bedrivs mellan 8-9 varje torsdagsmorgon samt att elev och föräldrar ordnar med en egen tränare och träningslokal som bekostas och ombesörjs av den enskilda eleven. Om någon önskar detta behöver ni skicka ett mejl till Joel (joel.torndahl@jonsbergska.se) med tankar om upplägg, tränare och lokal.  

Valet genomförs i Nova under vecka 19. Sista dag att välja är 15 maj. Frågor om specialiseringen besvaras av Joel.   

Ämnesuppdatering 
Engelska 
Sophias grupp arbetar med läs- och hörförståelse inför kommande prov vecka 18.  

Silvies grupp fortsätter arbetet med realia. Eleverna kommer att arbeta med Storbritannien och all info finns på teams om man blir sjuk. Detta arbete ska lämnas in fredag den 13/5 v. 19 och ska också mynna ut i en muntlig presentation. Vilken del som ska presenteras får eleverna veta måndag v.19. 

NO Just nu arbetar vi med grundläggande kemi, en del material finns upplagt på teams för den som varit sjuk eller frånvarande. Vi har ett test på det vi arbetat med v 19 på onsdagen den 11/5. 

SO: Nästa vecka på fredagen är det dags för geografiprov. Har du inte börjat repetera inför provet är det dags att göra det nu.  

Tyska: Under vecka 19 fortsätter vi att testa av kunskaper från nuvarande arbetsområde. På måndag testas hör-och läsförståelse. Repetera kapiteltexter vi arbetat med genom att läsa dessa och lyssna på tillhörande ljudfiler.  
Vi har påbörjat det sista arbetsområdet, en pjäs, som redovisas vecka 20/21. Läxor fram till terminsslut består av att arbeta med och träna muntligt på sin pjäs. 

Svenska: Vi arbetar med berättande text. Vissa elever skriver i par och vissa enskilt. Lektionstiden är begränsad så det krävs att använda den effektivt för att hinna färdigt utan att behöva skriva hemma.  

Läxor 

Engelska: Ingen läxa till v.19. 

Tyska: Prov onsdag v. 18. Checklista finns i ABB på Nova.  

Svenska: Inlämning och muntlig redovisning av “Snacket på tåget” på måndag v.20. 

Spanska: Ingen läxa till v.14.  

Prov vårterminen 2022 

Maj 

Vecka 19 

11/5 kemitest 7A och 7B 

13/5 Geografiprov 7A och 7B 

Vecka 20 

16/5 Spanska 

18/5 (+20/5) Matematikprov 

20/5 Svenska – Inlämning berättande text 

Vecka 21 

23/5 Spanska – Hör- och läsförståelseprov 

24/5 Kartprov  

Viktiga datum  

25/5 Friidrottsdag  

26/5 Kristi Himmelfärdsdag 

27/5 Klämdag 

6/6 Nationaldagen 

7/6 Volleybollturnering 

8/6 Fotbollsturnering 

9/6 Skolavslutning 

Trevlig helg! 
/Sofie, Sophia, Anna, Eva och Joel 

0 Shares:
Du kan även uppskatta