Vecka 18 år 8

Hej elever och föräldrar, 

På tisdag den 10/5 kommer de elever som vill i år 8 få möjlighet att äta på stan under deras lunchrast mellan kl.11.10-12.20. Detta efter önskemål från eleverna själva. Vi vill understryka att detta är en engångsföreteelse och att det är viktigt att de elever som väljer att lämna skolans område under lunchrasten sköter detta på ett bra sätt samt är i tid till matematiklektionen som börjar kl.12.20. Skolmat erbjuds för alla elever precis som vanligt den här dagen. 

Betygsvarningar 

Under veckan har betygsvarningar gått ut till de elever som riskerar att inte nå ett godkänt betyg i något ämne till sommaren. Undervisande lärare ska ha kontaktat vårdnadshavare om en betygsvarning har gått hem. Vid frågor kring betygsvarningen är ni välkomna att kontakta den undervisande läraren. 

Idrottsspecialisering  

Det har blivit dags att välja specialisering till nästa år.  

Eleverna gör sitt val av idrott i Nova. Klicka på ”övrigt” och välj specialisering. Det är viktigt att välja ett första-, andra- och tredjehandsval. Det är elevernas val som avgör vilka idrotter som kommer genomföras. Det krävs att det blir tillräckligt många som önskar en viss idrott för att den ska kunna genomföras. Utöver val av idrott ska eleverna önska om de vill ha samma idrott hela året eller om de önskar att byta efter jul, och då alltså få ha två av sina val. För att detta ska vara administrativt möjligt så görs det valet redan nu och inte innan jul. Vi håller till på flera platser i Norrköping och eleverna förväntas ta sig till och från skolan på egen hand. Föräldrar – hjälp ert barn att resonera kring sitt beslut.  

Utöver de idrotter som vi erbjuder finns det möjlighet att ha en egen idrott. Krav för detta är att träningen bedrivs mellan 8-9 varje torsdagsmorgon samt att elev och föräldrar ordnar med en egen tränare och träningslokal som bekostas och ombesörjs av den enskilda eleven. Om någon önskar detta behöver ni skicka ett mejl till Joel (joel.torndahl@jonsbergska.se) med tankar om upplägg, tränare och lokal.  

Valet genomförs i Nova under vecka 19. Sista dag att välja är 15 maj. Frågor om specialiseringen besvaras av Joel.   

 
Trevlig helg önskar vi handledare i år 8!  

/Patrik, Axel, Lisen, Tessan och Alex 

Läxor   

Tyska: Slutför uppgifterna på s. 101-102 i arbetshäftet som delats ut på lektionstid. 
Gör uppgift 1 på s. 103 i arbetshäftet. 
Skriv 15 bisatser där du uttrycker åsikter, t.ex. vad du hatar, älskar, osv. Ta inspiration och hjälp av kapitel 7a, 7b samt övningarna från arbetshäftet. Skriv som vanligt in dina meningar i uppgiften för att samla fraser på Teams (under kapitel 7a). 

Spanska: Inlämning och muntlig redovisning av realia-arbetet på onsdag v.19. 

Idrott och hälsa: OBS! De som inte gjort provet är välkomna till valfri stugdag (må,ti eller to) för att göra det. 

Hem- & konsumentkunskap: De som inte gjort provet är välkomna till valfri stugdag (må,ti eller to) för att göra det alt. under lektionstid. 

Prov vårterminen 2022    

Maj 2022  

Vecka 19   

11/5 – Spanska   

Vecka 20 

16/5 – Tyska (hörförståelse). Även muntlig redovisning av pjäs.  
18/5 – Vi fortsätter med redovisning av pjäs. 
So – prov 

Vecka 21   

23+24/5 – Matematikprov kap 5   

Viktiga datum under vårterminen 2022    

25/5 Friluftsdag   

27/5 Ledigt (klämdag)   

v.22 Temavecka   

7/6 Volleybollturnering   

8/6 Fotbollsturnering   

9/6 Skolavslutning kl.10.00 

0 Shares:
Du kan även uppskatta