Vecka 18 år 9

Hej! 

Avslutningsmiddag för eleverna är den 7 juni klockan 18.00 (samling klockan 17.45 utanför) på skolan. Skolavslutningen är klockan 10.00 i Matteuskyrkan. Mera information kommer.  

 
Skolresa 9A Kroatien 
 
Från den 9 april har inte Kroatien några inresekrav. Det betyder att det behövs något giltigt covidbevis eller fyllas i något inreseformulär. Det gäller alla resenärer. Övrig info finns i utskickat mejl (från resegruppen). 
 
Vaccinering mot difteri, stelkramp och kikhosta 

Vaccinet kommer att ges 12/5. Det är några elever som ännu inte lämnat in sin samtyckesblankett, gör det gärna så fort som möjligt. 

SO         

Eleverna har börjat att läsa religion (islam). Det ligger en checklista ute på Teams.  

Idrott 

Vi har startat ett nytt projekt där innehållet är friidrott. Eleverna ska själva spela in instruktionsfilmer i olika grenar. Instruktioner hittas på Teams. Filmerna är underlag för bedömning i friidrott. 

NO 
 
Ett nytt projekt påbörjas från vecka tio. Eleverna får välja mellan sju olika fördjupningsuppgifter (många med teknikämnet som utgångspunkt). Flera av uppgifterna täcker över ämnesgränserna. Utförlig instruktion delas ut i pappersform (och finns även under uppgifter i Teams, under aktuell uppgift). Inlämning sker i uppgifter i Teams. Deadline för inlämning är den 20 maj. Sen inlämning bedöms inte. 

Svenska 
 
På svenskan jobbar eleverna med podcast där de diskuterar islam. 
 
För de elever som släpar med någon uppgift vore det bra om dessa genomfördes under början av kommande vecka. Under måndagens stuga ska några göra ett extra läsförståelseprov. 
 
Engelska 

Silvie grupp: På onsdag vecka 19 ska arbetet med English speaking countries lämnas in på Teams. De elever som går i 9A i Silvies grupp ska redovisa på torsdag vecka 19.  
 
Läxor 

Tyska: Arbeta med din planering som delats ut i pappersform. Planeringen finns även på Teams. Lyssna på ljudfiler, välj fraser att använda dig av och arbeta med grammatikövningar. Läs också de texter du har tillgång till i textboken. Se till att block ett, två och tre är helt klara. Arbeta sedan vidare med block fyra. Hela arbetet ska lämnas in senast fredag vecka 19. 

Spanska: Inlämning och muntlig redovisning av realiaarbetet på måndag vecka 19. 

Engelska 

Silvies grupp: Elever i Silvies grupp som går i 9A har i läxa att förbereda sin redovisning av “English speaking countries”. Läxan är till torsdag vecka 19.  

 
Provschema år nio 

År 2022 

Maj 2022 

Vecka 19 
10/5 Spanskaprov 
11/5 NP matematik år 9 
11/5 Religionsprov 
13/5 NP matematik år 9 

Vecka 20 
20/5 Inlämning NO-uppgift (se Teams) 

Vecka 21 
23/5 Inlämning materiallärauppgift (slöjd) 
 
Viktiga datum under vårterminen 2022 
25/5 Friidrottsdag  
26/5 Kristi Himmelsfärdsdag 
27/5 Klämdag 
6/6 Nationaldagen 
7/6 Volleybollturnering (avslutningsmiddag klockan 18.00) 
8/6 Fotbollsturnering 
9/6 Skolavslutning (startar klockan 10.00 i Matteuskyrkan) 

0 Shares:
Du kan även uppskatta