Vecka 19 år 4

Hej 
 
Nästa vecka onsdag äger friidrottsdagen rum på Norrköpings friidrottsanläggning vid Himmelstalund. Eleverna samlas ombytta på plats och söker upp oss handledare kl. 08.00. Dagen avslutas på plats kl. 14.30. Dusch och ombyte sker hemma. Under denna dag medtags egen matsäck samt kläder efter väder, glöm inte vattenflaska då det är en heldag med div. aktiviteter. Mer information finns också på hemsidan. 

Under fredagen eftermiddagen istället för basen kommer åk.4 också få ta del av åk.5 dramaprojekt som de har arbetat med under vårterminen. Detta dramaprojekt kommer också åk.4 arbeta med kommande år när de själva går i 5an. 

Vecka 22 har vi TEMA-vecka med inriktning på Idrott/ NO. Som en del av denna TEMA-vecka har vi “Prova-på-idrotter” och i år 4 ska vi prova på att spela golf. Detta är planerat tisdag 1/6 och vi vänder oss redan nu till er föräldrar om att stötta med skjuts och hämtning till Hylinge Golfbana (Söderköpings golfklubb). Mer information om denna dag kommer i kommande veckobrev, men ungefärliga tider är 09.00 – 14.00. 

Lägesuppdatering avseende aktiviteter under vårterminen 

Pandemin fortsätter, vilket fortsatt kräver ansträngningar och anpassningar från oss alla. I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier för vårens aktiviteter.   

Friidrottsdag på Norrköpings friidrottsarena onsdag 19/5, volleybolldag måndag 7/6 samt fotbollsdag på Suezarena tisdag 8/6 

Vi planerar i dagsläget att genomföra friluftsdagarna med restriktioner för gruppstorlekar samt anvisade platser för årskursernas luncher och raster för att minimera att eleverna blandas över årsgrupperna i så stor utsträckning som möjligt. Ytor kommer avgränsas med hjälp av avspärrningsband. Ombyte och dusch sker hemma. Mer information kommer via idrottslärare och  handledare i veckobrev eller på hemsidan. 

Elevbesök för blivande år 4 24/5 

Besöket planeras genomföras i mindre grupper och förläggas utomhus. Vid dåligt väder används idrottshallen. Information har skickats ut till besökande elever. 

Skolavslutning onsdagen den 9/6 

Skolavslutningen kommer även i år ersättas av ett digitalt avslutningsprogram. År 9 kommer att spela in ett avslutningsprogram med varierat innehåll likt vår sedvanliga skolavslutning med musik, betygsutdelning och stipendieutdelningar, men också andra inslag. Programmet läggs ut kl.10.00 onsdagen den 9/6. Det betyder att elever, vårdnadshavare, släkt och vänner kan ta del av programmet hemifrån genom att titta på den inspelade versionen (som ni kommer kunna nå via vår hemsida). (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna genomföra skolavslutningen liknande ordinarie upplägg). 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för er ödmjukhet och det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 

Patrik Jönsson, rektor 

 
Läxor:   

SO: Prov om Vikingatiden. Checklista till provet ligger ute på Teams under SO-fliken (Historia) och har delats ut till eleverna. På Teams finns också en skärminspelad PowerPoint som kan användas som repetition eller om man har missat lektionstillfällen under flikarna 2010- SO- Filer – Historia.   

 
Prov 
 
Maj 2021 

Vecka 20 

20/5 prov historia 

Vecka 21 

27/5 prov matematik kap 6 
 
Viktiga datum: 

Vecka 20: Friidrottsdag Norrköpings friidrottsarena onsdag 

Vecka 22: Temavecka idrott & hälsa 

Vecka 23: Volleybollturnering måndag, Fotbollsturnering tisdag, Skolavslutning onsdag 

0 Shares:
Du kan även uppskatta