Vecka 19 år 5

Hej elever och föräldrar! 

Vi har haft ännu en bra vecka och vi vill påminna om att det är friidrottsdag nästa onsdag den 19/5. 

Friidrottsdag på Norrköpings friidrottsarena, onsdag 19/5 

Nästa vecka, onsdagen 19 maj är det dags för friidrottsdag på Norrköpings Friidrottsarena. Skolans elever får då möjlighet att prova på olika friidrottsgrenar och ges också chansen att visa upp sina framsteg efter ett par veckors träning.  Eleverna tävlar dels i en ”BASgrupps-kamp” och dels individuellt. Vi ser fram emot en toppendag fylld med glädje och kamp. 

Medtag: Varma kläder, uppvärmningsoverall, bra skor, vattenflaska, matsäck & fika. Ombyte sker hemma. Kläder efter väder! 

Samling: 08.00 för avprickning hos respektive handledare och uppvärmning tillsammans i BAS-gruppen. 

OBS! Alla årskurser har en varsin avspärrad del av arenan där de ska befinna sig hela dagen då de ej tävlar. 

Medtagen lunch äts efter gren 3 på årskursens tilldelade plats. 

Lägesuppdatering avseende aktiviteter under vårterminen 

Pandemin fortsätter, vilket fortsatt kräver ansträngningar och anpassningar från oss alla. I förhoppning om att kunna genomföra vår planerade undervisning, aktiviteter och schemabrytande verksamhet avvaktar vi gärna så sent som möjligt med definitiva beslut och besked om hur fullföljandet kommer se ut eller ej. Vi är medvetna om att ovissheten kräver uthållighet, men vi uppskattar er förståelse för vårt syfte med eventuellt avvaktande besked. Nedan följer i skrivande stund troliga scenarier för vårens aktiviteter. 

Friidrottsdag på Norrköpings friidrottsarena, onsdag 19/5, volleybolldag måndag 7/6 samt fotbollsdag på Suezarena tisdag 8/6 

Vi planerar i dagsläget att genomföra friluftsdagarna med restriktioner för gruppstorlekar samt anvisade platser för årskursernas luncher och raster för att minimera att eleverna blandas över årsgrupperna i så stor utsträckning som möjligt. Ytor kommer avgränsas med hjälp av avspärrningsband. Ombyte och dusch sker hemma. Mer information kommer via idrottslärare och handledare i veckobrev eller på hemsidan. 

Skolavslutning onsdagen den 9/6 

Skolavslutningen kommer även i år ersättas av ett digitalt avslutningsprogram. År 9 kommer att spela in ett avslutningsprogram med varierat innehåll likt vår sedvanliga skolavslutning med musik, betygsutdelning och stipendieutdelningar, men också andra inslag. Programmet läggs ut kl 10.00 onsdagen den 9/6. Det betyder att elever, vårdnadshavare, släkt och vänner kan ta del av programmet hemifrån genom att titta på den inspelade versionen (som ni kommer kunna nå via vår hemsida). (Om restriktionerna förändras hoppas vi däremot kunna genomföra skolavslutningen liknande ordinarie upplägg). 

Tack till elever, vårdnadshavare och personal för er ödmjukhet och det stöd som vi sprider till varandra under svåra omständigheter! 

 Aktuell information finns löpande på www.norrkoping.se och på www.jonsbergska.se 

 Patrik Jönsson, rektor 

Information från skolledningen med anledning av Covid– 19 

Vi följer Norrköpings kommuns och regionens smittskyddsläkares rekommendationer och riktlinjer utifrån hur den lokala situationen ser ut (t.ex. vid misstanke eller bekräftelse om smittade elever, personal eller anhörig och beroende på hur samhällsspridningen ser ut lokalt). 

Information och rekommendationer hittar ni på skolans hemsida Uppdatering 25/1: Covid-19 – Jönsbergska (jonsbergska.se), på Norrköpings kommunshemsida  Har du barn i Norrköpings förskola/skola? – Norrkoping samt 1177 Vårdguiden

Hör gärna av er till oss vid frågor som inte besvaras i ovan länkar. 

Estetprojekt Astrid Lindgren 

Fredag den 21 maj kommer eleverna att visa upp sina tolkningar av olika Astrid Lindgren pjäser för år 4. Hela den dagen kommer tillägnas åt pjäserna genom generalrepetition och att sedan själva föreställningen. Start och sluttid är den samma som vid ordinarie undervisning (8.10-15.00). Rekvisita har eleverna skapat här i skolan men viss utstyrsel behöver de ta med hemifrån. Peppa era barn att öva sina repliker ordentligt. Det kommer bli fantastiska pjäser! 

Ämnesuppdatering 

Idrott 

Just nu håller eleverna på med volleyboll och friidrott. Under volleybollpassen tränar vi mycket teknik och slag inför kommande volleybollturnering. På friidrottspassen försöker vi blanda in mycket hopp, kast och stötar med spring och rörelse, detta för att eleverna ska få röra på sig så mycket som möjligt på lektionerna. Eleverna är väldigt duktiga och vi idrottslärare ser stor utveckling jämfört förra året, då många elever för första gången testade på volleyboll och de olika friidrottsgrenarna.  

SO 

Nu finns checklistan inför religionsprovet måndag v.21 ute på Teams. Eleverna har även fått med sig en egen kopia hem. Det sista inför provet kommer vi att gå igenom under nästa vecka.  

Engelska 

Nästa vecka på tisdag kommer eleverna att få reflektera skriftligt på svenska om hur det är att leva i Indien och jämföra Indien med Sverige. Vilka likheter och skillnader finns det mellan länderna? Vi har arbetat med detta i skolan men vill man kan man läsa texten i boken ytterligare än gång.   

No 

Denna vecka har vi repeterat kemiska reaktioner och atomens kretslopp inför läxförhöret som vi sköt upp till måndagen den 17/5 på grund av att Victor Nilsson var sjuk v.18. Förhöret kommer genomföras på Sv/so-lektionen.  

Läxor 

Engelska:  

Silvies grupp: Ingen läxa. 

Luisas grupp: ingen läxa. 

Svenska: Vi läser skönlitteratur (5A: Varg & 5B: Narnia) beting för varje vecka finner ni på teams.  

No:  Läxförhör 5A och 5B 17/5 Eleverna kommer att förhöras om kemiska reaktioner och atomens kretslopp. För att träna på läxförhöret kan eleven läsa sidan 86–93 i häftet om kemiska reaktioner samt repetera instuderingsfrågorna på sidan 94. 

Eleverna förväntas kunna ge ett eller flera exempel på en kemisk reaktion och samt förklara vad en kemisk reaktion innebär.  

Estetfredag den 21 maj är det preliminärt bokat att år 5 ska visa upp sina fantastiska Astrid Lindgren pjäser för år 4. Till dess gäller det att alla kan sina repliker

Provschema Årskurs 5 

 
Maj 2021 

Vecka 21 

Måndag 24 maj – Religionsprov. Checklista finns på Teams. 

Fredag 28 maj – Matematikprov 

Viktiga datum VT21 
13 maj – Kristihimmelsfärdsdag 
14 maj – Klämdag 
19 maj – Friidrottsdag 
31 maj till 4 juni – Temavecka 
7 juni – Volleybollturnering 
8 juni – Fotbollsturnering 
9 juni – Skolavslutning 

Trevlig helg! 

Frida, Haggis, Johan, Silvie och Victor 

0 Shares:
Du kan även uppskatta